Ngày 06/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức cuộc họp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh và Câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Lạng Sơn thảo luận và thống nhất một số nội dung hoạt động nhằm thúc đẩy hoạt động phối hợp về Công tác hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tham dự buổi họp có Lãnh đạo Sở KH&CN; Phòng quản lý công nghệ và đổi mới sáng tạo; Ban Quản lý và điều hành Khu làm việc chung hỗ trợ KNĐMST tỉnh Lạng Sơn; Lãnh đạo Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh; Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Câu lạc bộ Đầu tư và khởi nghiệp tỉnh.

Description: C:\Users\luubamac\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.jpg

Toàn cảnh cuộc họp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh
và Câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Lạng Sơn

Các thành phần tham gia cuộc họp đã thảo luận, đánh giá sơ bộ tình hình: Hiện nay, các ý tưởng khởi nghiệp rất tốt, tuy nhiên hiện nay các doanh nghiệp và các nhóm cá nhân khởi nghiệp vẫn còn thiếu nguồn lực (đất, vốn,...), thiếu nguồn thông tin tư vấn và hỗ trợ, chưa thực sự có sự đổi mới về công nghệ, nên trong thực tế triển khai vẫn có những rủi ro và hạn chế nhất định. Hơn nữa, Khu làm việc chung hỗ trợ KNĐMST tỉnh Lạng Sơn đã được chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại tầng 4 của Sở KH&CN. Do vậy rất cần sự thảo luận, thống nhất một số định hướng cụ thể để triển khai sự phối hợp trong công tác hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: Tăng cường các hoạt động kết nối và hợp tác, đầu tư khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; tư vấn thủ tục pháp lý, cung cấp các thông tin, hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp về kêu gọi vốn, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường; hình thành đội ngũ cố vấn khởi nghiệp để hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; tập huấn về đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp, nhóm khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng gian hàng của các doanh nghiệp lên không gian số; kết nối cung cầu của thị trường trên không gian số và một số nội dung khác có liên quan.

Trên cơ sở các nội dung thảo luận giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh và Câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Lạng Sơn, Các bên sẽ phối hợp cùng xây dựng kế hoạch chi tiết và cụ thể để thực hiện nội dung hợp tác, đồng thời chủ động thúc đẩy hoạt động hợp tác trên tinh thần hợp tác vì lợi ích chung. Từ đó, nhằm thúc đẩy hoạt động phối hợp về Công tác hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Lưu Bá Mạc