Ngày 05/5/2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) đã tiến hành kiểm tra xác định hiện trạng cột đo xăng dầu của Công ty TNHH MTV kinh doanh xăng dầu Dũng Hương theo đề nghị của Công ty này.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\z3391240071799_10245d7b0bf5e575fdb03428394e871a.jpg

Công chức Chi cục TĐC kiểm tra hiện trạng của cột đo xăng dầu          

          Qua kiểm tra thực tế và đối chiếu với các quy định hiện hành, Chi cục TĐC đã lập biên bản xác định hiện trạng của cột đo xăng dầu của Công ty TNHH MTV kinh doanh xăng dầu Dũng Hương, với lý do: "hỏng bộ sung đếm". Đồng thời đã yêu cầu Công ty có trách nhiệm thực hiện: Không sử dụng cột đo hỏng để bán hàng; Dán thông báo, treo biển ngừng kinh doanh tại cột đo hỏng; không được tự ý thay đổi hiện trạng của cột đo đã được phê duyệt mẫu; trường hợp phải thay IC điều khiển, phải xuất trình hồ sơ chứng minh nguồn gốc của nơi cung cấp với Chi cục TĐC tỉnh Lạng Sơn; khi sửa chữa xong cột đo xăng dầu, đơn vị phải mời kiểm định viên đến kiểm định cột đo trước khi đưa vào sử dụng.

          Đây vừa là một hoạt động quản lý nhà nước của Chi cục TĐC về đo lường, đồng thời qua đó nhằm tuyên truyền, hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện tốt việc kinh doanh bán lẻ xăng dầu và đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

                                                                                  Lại Gia Bảo