Thực hiện Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban Tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 (Ban tổ chức) và Kế hoạch số 32/KH-BTC ngày 17/02/2021 của Ban Tổ chức về việc triển khai Triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021 (Cuộc thi STTTNNĐ), Cuộc thi STTTNNĐ đã được phát động từ đầu năm 2021, đến hết tháng 5/2021 đã có 128 sản phẩm, mô hình gửi đến dự thi.

Trong 04 ngày, từ ngày 14 đến ngày 17/6/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Giám khảo (Theo Quyết định số 07/QĐ-BTC ngày 07/6/2021 của Ban Tổ chức) đã tiến hành họp đánh giá, chấm điểm các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021. Đồng chí Trần Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là Chủ tịch Hội đồng Giám khảo.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\IMG_2057.JPG

Toàn cảnh Họp Hội đồng giám khảo

Hội đồng giám khảo đánh giá 128 sản phẩm, mô hình theo 05 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập (gồm 21 mô hình, sản phẩm); Phần mềm tin học (gồm 04 mô hình, sản phẩm ); Sản phẩm thân thiện với môi trường (gồm 40 mô hình, sản phẩm); Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em (gồm 46 mô hình, sản phẩm); Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế (gồm 17 mô hình, sản phẩm).