Chiều  ngày 05/01/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Cụm II – Các cơ quan quản lý chuyên ngành đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo và công chức theo dõi công tác thi đua khen thưởng của 07 đơn vị thành viên Cụm II, gồm: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Thanh Tra tỉnh.

 

Description: G:\Tủ ảnh năm 2021\Tổng kết cụm năm 2020\IMG_1146.JPG

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2020 là năm chịu ảnh hưởng ảnh hưởng của dịch bệnh Covid –19, bên cạnh việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid –19, các đơn vị trong cụm đã tích cực triển khai phong trào thi đua yêu nước và những nội dung thi đua do UBND tỉnh phát động. Các phong trào thi đua được cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch công tác của từng đơn vị bằng các biện pháp thiết thực cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm thực hiện tốt kế hoạch công tác đã đề ra. Kết thúc các đợt thi đua, các đơn vị đã biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra hạn chế, bàn biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng của Cụm trong thời gian tới.  Thông qua kết quả chấm điểm, Cụm thi đua đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2020 cho Sở Công thương (đơn vị xếp thứ Nhất cụm thi đua), tặng Bằng khen cho Sở Khoa học và Công nghệ (đơn vị xếp thứ Nhì Cụm thi đua) và cho Sở Xây dựng (đơn vị xếp thứ Ba cụm thi đua).

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\IMG_1174.JPG

Ký kết giao ước thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021

 Hội nghị đã nhất trí bầu Sở Tài Nguyên và Môi trường là đơn vị Trưởng cụm thi đua, Sở Giao thông Vận Tải là đơn vị Phó trưởng Cụm thi đua năm 2021 và ký kết giao ước thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021./.

Nguyễn Như Thuỷ