Ngày 23/10/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức bàn giao Cân đối chứng thay thế và biển hướng dẫn sử dụng cho Ban Quản lý các Chợ trên địa bàn huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn (Cụ thể là: 01 cân thay thế tại Chợ Bản Ngà, 03 biển hướng dẫn sử dụng tại các Chợ: Bản Ngà, Đồng Đăng, Cao Lộc tại huyện Cao Lộc; 01 cân tại Chợ Kỳ Lừa, 01 Lioa Chợ Chi Lăng, 03 biển hướng dẫn sử dụng tại các Chợ: Kỳ Lừa, Đông Kinh, Giếng Vuông tại Thành phố Lạng Sơn)

 Hoạt động này nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao ý thức của các hộ kinh doanh cũng như bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tránh tình trạng cân gian, bán thiếu. Nhiều người tiêu dùng đã sử dụng cân đối chứng sau khi mua hàng hóa ở chợ như một cách bảo vệ quyền lợi của mình.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 30 điểm cân đối chứng được đặt tại các chợ trung tâm trên địa bàn các huyện, thành phố, việc triển khai thực hiện đã tạo được hiệu ứng tốt. Qua thời gian hoạt động, các điểm cân đối chứng đã phát huy tác dụng tích cực, người mua hàng đã có được phương tiện chính xác (cân đối chứng) để tự mình kiểm tra định lượng hàng hóa đã mua; người bán hàng cũng có cân chuẩn để so sánh.

Description: C:\Users\Admin\Desktop\20201023_140735.jpg

Bàn giao Cân đối chứng cho Ban Quản lý

Chợ Kỳ Lừa Thành phố Lạng Sơn (Ảnh: Lê Giang)

Các đơn vị sau khi được bàn giao cân đã bố trí điểm đặt và giao trách nhiệm trông giữ, bảo quản, duy trì hoạt động của các điểm cân theo đúng quy định của nhà nước. Đây là loại cân điện tử, đảm bảo độ chính xác cao (sai số ở mức 20g) và được định kỳ kiểm định mỗi năm một lần. Điểm cân đối chứng đặt ở các chợ giúp người tiêu dùng thuận lợi trong việc đối chứng, kiểm tra độ chính xác về trọng lượng hàng hóa của nơi cung cấp dịch vụ.

Các điểm cân đối chứng đặt tại các chợ, Trung tâm thương mại trong những năm qua đã góp phần hạn chế các biểu hiện, hành vi gian lận thương mại. Qua đó giúp nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về đo lường, đảm bảo cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Lại Gia Bảo