Ngày 25/9/2020, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng tổ chức Hội thảo khoa học: “Phát triển trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo: Hợp tác chiến lược giữa Nhà nước - Trường đại học - Tập đoàn”.
Description: https://neu.edu.vn/Resources/Images/SubDomain/HomePage/2020/2020_9/Hoi%20thao%20CSIE/z2093652553500_09e8ed9d30a1dfb67e07ef115129ce5f.jpg

Ông Phạm Hồng Quất – Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ chia sẻ tại Hội thảo

Thành phần tham dự Hội thảo gồm: Ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; ông Lê Nhật Quang – Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Khu công nghệ phần mềm ITP - Đại học Quốc gia TP.HCM; GS.TS Trần Thọ Đạt - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kinh tế Quốc dân; PGS.TS Trương Thị Nam Thắng – Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo xã hội Trường Đại học Kinh tế quốc dân (CSIE); Đại biểu đến từ một số trường Đại học; một số tập đoàn, các công ty khởi nghiệp và một số Sở KH&CN trên toàn quốc, trong đó có Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn.

Tại Hội thảo, ông Phạm Hồng Quất – Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho rằng mô hình hoạt động liên kết ba bên: Nhà nước - Trường đại học - Tập đoàn đang dần trở thành xu hướng và vô cùng cần thiết nhằm mang lại hiệu quả cao trong việc hỗ trợ khởi nghiệp. GS.TS Trần Thọ Đạt - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng đưa ra quan điểm về những điểm hạn chế trong hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cần phải tận dụng nguồn lực chất lượng cao có sẵn trong các trường Đại học.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\anh ba truong nam thang.jpg

PGS.TS Trương Thị Nam Thắng – Giám đốc Trung tâm Sáng tạo xã hội và Khởi nghiệp (CSIE) thuộc trường Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ về sự hình thành và phát triển Trung tâm CSIE tại Hội thảo