Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 19/8/2020 của Ban Tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020, Trong 02 ngày 24 và 25/8/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Giám khảo đã tiến hành họp đánh giá, chấm điểm các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 12 năm 2020.

 

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\DSC_0910.JPG

Họp các thành viên Hội đồng giám khảo

 

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng được phát động từ đầu năm 2020, đến hết tháng 6/2020 đã có 134 sản phẩm của các em thanh, thiếu niên, nhi đồng từ các huyện, thành phố gửi đến dự thi. Các mô hình, sản phẩm được phân thành 05 nhóm lĩnh vực:  Đồ dùng dành cho học tập (gồm 22 mô hình, sản phẩm); Phần mềm tin học (gồm 03 mô hình, sản phẩm ); Sản phẩm thân thiện với môi trường (gồm 40 mô hình, sản phẩm); Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em (gồm 38 mô hình, sản phẩm);  Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế (gồm 31 mô hình, sản phẩm).

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\DSC_0921.JPG

Hội đồng Giám khảo đánh giá, chấm điểm lĩnh vực các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em

 

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội đồng Giám khảo đã hoàn thành công tác đánh giá, chấm điểm các mô hình, sản phẩm dự thi. Kết quả có 21/134 mô hình, sản phẩm, đủ điều kiện để Hội đồng Giám khảo báo cáo Ban Tổ chức xem xét công nhận theo quy định./.

Nguyễn Ngọc Hưng