Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
798/SKHCN-QLCN 21-10-2020 Về việc xin ý kiến thành viên Ban tổ chức về công nhận kết quả Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020
793/SKHCN-QLCN 21-10-2020 Về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí doanh nghiệp công nghệ cao thay thế Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg
788/SKHCN-VP 16-10-2020 Về việc gửi hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến năm 2020
191/BC-SKHCN 16-10-2020 Về việc báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11 năm 2020
782/SKHCN-QLCN 15-10-2020 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
67/TTr-SKHCN 14-10-2020 Về việc ban hành Quyết định trao giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 12 năm 2020
66/TTr-SKHCN 14-10-2020 Về việc thành lập Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2020
190/BC-SKHCN 14-10-2020 Về việc báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
188/BC-SKHCN 13-10-2020 Về việc báo cáo Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
775/SKHCN-QLCN 13-10-2020 Về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí doanh nghiệp công nghệ cao thay thế Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg
189/BC-SKHCN 13-10-2020 Về việc Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020
777/SKHCN-VP 13-10-2020 Về việc rà soát, kiện toàn các BCĐ, BTC và các Hội đồng của tỉnh
767/SKHCN-QLCN 09-10-2020 kết quả thực hiện kết luận cuộc họp xem xét đề xuất chủ trương đầu tư dự án Công viên hỏa táng Lạng Sơn
45/TB-SKHCN 09-10-2020 Về việc thông báo Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
757/SKHCN-QLCN 07-10-2020 Về việc đóng phí mã số, mã vạch cho sản phẩm Hoa Hồi năm 2019, 2020
751/SKHCN-QLCN 06-10-2020 Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của CSDL quốc gia về KH&CN
158/QĐ-SKHCN 06-10-2020 Về việc tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức
755/SKHCN-QLCN 06-10-2020 Về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giao cho các hội năm 2020 và đăng ký, đặt hàng các nhiệm vụ giao cho hội thực hiện năm 2021
20/GCN-KQNV 05-10-2020 Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
748/SKHCN-VP 05-10-2020 Về việc báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh năm 2020 và kế hoạch năm 2021
38/GM-SKHCN 02-10-2020 Về việc Tham dự Hội nghị tập huấn về sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ Chương trình OCOP
157/QĐ-SKHCN 01-10-2020 Về việc ban hành bổ sung, bãi bỏ tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
57/KH-SKHCN 28-09-2020 Về việc Tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai Đề án thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
731/SKHCN-VP 25-09-2020 Về việc báo cáo danh sách người được tuyển dụng kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 của Sở KH&CN
730/SKHCN-QLCN 25-09-2020 Về việc góp ý đề nghị cho nghiên cứu khảo sát tiềm năng thủy điện trên sống Pắc Khuông và sông Lục Nam
720/SKHCN-QLCN 24-09-2020 Về việc thực hiện quản lý chỉ dẫn địa lý Hồng không hạt Bảo Lâm
725/SKHCN-QLCN 24-09-2020 Về viêcgóp ý dự thảo hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
56/KH-SKHCN 24-09-2020 Về việc Tuyên truyền thông tin và hình ảnh về ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn trên cuốn Sổ công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ
719/SKHCN-VP 24-09-2020 Về việc gửi kết quả chấm điểm, đánh giá việc thực hiện giải quyết TTHC quý III năm 2020
724/SKHCN-VP 24-09-2020 Về việc yêu cầu thực hiện rà soát thông tin về TTHC thực hiện DVCTT trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh
711/SKHCN-QLCN 22-09-2020 Về việc cử công chức tham gia tổ chấm thi sản phẩm sáng tạo Hội thi tin học trẻ cấp tỉnh năm 2020.
710/SKHCN-QLCN 22-09-2020 Về việc đăng ký tham dự Hội thảo Khoa học phát triển trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
707/SKHCN-QLCN 21-09-2020 Về việc phối hợp cung cấp thông tin nhu cầu kết nối công nghệ và đầu tư
706/SKHCN-QLCN 18-09-2020 Về việc đôn đốc tổ chức đại hội nhiệm kỳ
145/QĐ-SKHCN 18-09-2020 Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020
700/SKHCN-QLCN 17-09-2020 Về việc đề nghị phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn về sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ Chương trình OCOP
30-KH/CBSKHCN 17-09-2020 Về việc Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
03/QĐ-BTC 16-09-2020 Về việc ban hành Quy chế chấm điểm hồ sơ dự thi Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020
02/QĐ-BTC 15-09-2020 Về việc thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký Ban Giám khảo Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020
142/QĐ-SKHCN 15-09-2020 Về việc Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản điện tử và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ
689/SKHCN-QLCN 15-09-2020 Về việc góp ý dự thảo hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
55/KH-SKHCN 14-09-2020 Về việc Tổ chức khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
685/SKHCN-KHTC 14-09-2020 Về việc báo cáo sơ kết 01 năm tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị
683/SKHCN-VP 11-09-2020 Về việc yêu cầu thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý III năm 2020
684/PĐ-SKHCN 11-09-2020 Về việc Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020 - 2025
25/GP-SKHCN 09-09-2020 Về việc cấp Giấy phép Tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế)
678/SKHCN-QLCN 08-09-2020 Về việc cử công chức tham gia Ban giám khảo Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020
19/GCN-KQNV 08-09-2020 Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
168/BC-SKHCN 07-09-2020 Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với Thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung và mức chi đối với các Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng và Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa
672/SKHCN-QLCN 07-09-2020 Về việc góp ý đề xuất dự án Trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản, lợn thương phẩm tại huyện Bình Gia
141/QĐ-SKHCN 07-09-2020 Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020
167/BC-SKHCN 04-09-2020 Về việc báo cáo Công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2020
668/SKHCN-QLCN 04-09-2020 Về việc nộp mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 (2019-2020)
39/TB-SKHCN 03-09-2020 Về việc Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ
55/TTr-SKHCN 01-09-2020 Về việc thành lập Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2020
137/QĐ-SKHCN 01-09-2020 Về việc phân công nhiệm vụ đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
661/SKHCN-QLCN 01-09-2020 Về việc cung cấp số liệu về phát triển Chính phủ điện tử Quý III năm 2020
38/TB-SKHCN 01-09-2020 Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
136/QĐ-SKHCN 31-08-2020 Về việc giao phụ trách Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
653/SKHCN-QLCN 28-08-2020 Về việc xin ý kiến Ban tổ chức về công nhận kết quả các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 12 năm 2020
650/SKHCN-QLCN 27-08-2020 Về việc góp ý dự thảo Quyết định thành lập và Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh
652/SKHCN-QLCN 27-08-2020 Về việc khảo sát chuyên đề về sử dụng phần mềm chuyên ngành ứng dụng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
646/SKHCN-QLCN 26-08-2020 Về việc triển khai thực hiện Đề án Chiến khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, giai đoạn 2021-2025
134/QĐ-SKHCN 25-08-2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ
52/KH-SKHCN 25-08-2020 Về việc Hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021
637/SKHCN-VP 21-08-2020 Về việc thay đổi người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
131/QĐ-SKHCN 20-08-2020 Về việc Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện dự án: “Xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể Hoa đào Lạng Sơn”
01/QĐ-BTC 19-08-2020 Về việc thành lập Hội đồng giám khảo Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 12 năm 2020
632/SKHCN-QLCN 19-08-2020 Về việc trả lời đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc giải quyết vụ án
627/SKHCN-QLCN 18-08-2020 Về việc nộp ý tưởng, dự án dự thi Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020
625/SKHCN-QLCN 18-08-2020 Về việc cử cán bộ tham gia cộng tác viên Trang Thông tin điện tử khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn
631/HD-SKHCN 18-08-2020 về việc Tổng kết Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020
36/TB-SKHCN 18-08-2020 Về việc Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển, khai thác tài sản trí tuệ giai đoạn 2020 - 2030
626/SKHCN-QLCN 18-08-2020 Về việc giải đáp về các thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ
630/SKHCN-QLCN 18-08-2020 Về việc đề nghị phối hợp, cử thành viên tham gia Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh
128/QĐ- SKHCN 17-08-2020 Về việc xử lý nguồn thu phí, lệ phí trong lĩnh vực sử dụng thiết bị bức xạ tháng 7 năm 2020
620/SKHCN-QLCN 17-08-2020 Về việc đề nghị cử lãnh đạo Sở tham gia là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 12 năm 2020
129/QĐ-BTC 17-08-2020 Về việc Ban hành Quy định đánh giá các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 12 năm 2020
35/TB-SKHCN 17-08-2020 Về việc Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ
155/BC-SKHCN 14-08-2020 Về việc Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm, Nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2020
616/SKHCN-BCHQS 14-08-2020 Về việc tổ chức lực lượng DQTV sẵn sàng chiến đấu bảo vệ kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9/2020
613/SKHCN-QLCN 14-08-2020 Về việc cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Kế hoạch ứng phó các thảm họa trên địa bàn tỉnh
18/GCN-KQNV 14-08-2020 Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
154/BC-SKHCN 13-08-2020 Về việc Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 8, kế hoạch công tác tháng 9 năm 2020
612/SKHCN-QLCN 13-08-2020 Về việc đề nghị thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
606/SKHCN-QLCN 11-08-2020 Về việc thẩm định quyết toán kinh phí thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
609/SKHCN-QLCN 11-08-2020 Về việc xin ý kiến góp ý, bổ sung Dự thảo Ban hành Quy định đánh giá các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 12 năm 2020
608/SKHCN-QLCN 11-08-2020 Về việc đề nghị cử cán bộ tham gia Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 12 năm 2020
51/KH-SKHCN 10-08-2020 Về việc Kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn
31/TB-SKHCN 10-08-2020 Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
603/SKHCN-QLCN 10-08-2020 Về việc cử cán bộ tham gia Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
601/SKHCN-QLCN 10-08-2020 Về việc giới thiệu công chức tham gia là thành viên Ban Giám khảo Cuộc thi "Dự án khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên năm 2020".
50/KH-SKHCN 07-08-2020 Về việc Tổ chức tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật đợt II năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ
596/SKHCN-QLCN 07-08-2020 Về việc đề nghị thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
30/TB-SKHCN 07-08-2020 Về việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không gửi bản giấy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
17/GCN-KQNV 07-08-2020 Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
122/QĐ-BTC 07-08-2020 Về việc công nhận các mô hình, sản phẩm đủ điều kiện tiếp tục chấm, đánh giá và xét giải Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng năm 2020
594/SKHCN-VP 06-08-2020 Về việc báo cáo kết quả triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone
593/SKHCN-QLCN 06-08-2020 Về việc gửi kết quả điều tra NC&PT và hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
592/SKHCN-QLCN 06-08-2020 góp ý đề xuất dự án Trạm trộn bê tông Công ty Thuận An Phát 161