Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
25/TB-HĐTDVC 03-08-2021 Về việc Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
11/BC-BTC 02-08-2021 Về viêc Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021
71/TTr-SKHCN 02-08-2021 Về việc đề nghị thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khu làm việcchung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn
608/SKHCN-QLCN 02-08-2021 Về việc đề nghị phối hợp trong việc chuẩn bị các điều kiện đầu tư trang thiết bị, đưa Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường tỉnh Lạng Sơn vào hoạt động.
610/SKHCN-QLCN 02-08-2021 Về việc dừng tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021.
100/QĐ-SKHCN 30-07-2021 Về việc Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện Dự án: Duy trì và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bảo Lâm” cho sản phẩm quả hồng không hạt của huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
70/TTr-SKHCN 30-07-2021 Về việc ban hành Quyết định trao giải thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ 6 năm 2021
54/KH-SKHCN 30-07-2021 Về việc Tổ chức Hội thảo “Tư vấn nâng cao chất lượng các giải pháp sáng tạo tham gia dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 năm 2020-2021”
101/QĐ-SKHCN 30-07-2021 Về việc Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện Dự án: Quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể “Quả tươi Hữu Lũng” cho sản phẩm quả tươi của huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
99/QĐ-SKHCN 30-07-2021 Về việc Tặng Giấy khen và trao thưởng cho tác giả/nhóm tác giả đoạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021
30/GM-SKHCN 30-07-2021 Về việc Dự Hội thảo “Tư vấn nâng cao chất lượng các giải pháp sáng tạo tham gia dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 năm 2020-2021”
605/SKHCN-QLCN 29-07-2021 Về việc xin ý kiến tạm hoãn tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021.
596/SKHCN-QLCN 28-07-2021 Về việc đề nghị cử người dẫn chương trình phục vụ Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 13 năm 2021.
601/SKHCN-VP 28-07-2021 Về việc đề nghị tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
593/SKHCN-VP 27-07-2021 Về việc đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
23/TB-SKHCN 27-07-2021 Về việc Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững một số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025
14/GP-SKHCN 27-07-2021 Về việc Cấp Giấy phép Tiến hành công việc bức xạ Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế
05/CC-SKHCN 27-07-2021 Về việc cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
578/SKHCN-QLCN 21-07-2021 Về việc xin ý kiến về Kết quả Hội thi, Dự thảo Kế hoạch Lễ Tổng kết Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ 6 năm 2021.
53/KH-SKHCN 20-07-2021 Về việc Triển khai, thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ theo tinh thần “Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”
572/SKHCN-QLCN 19-07-2021 Về việc bổ sung hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ
52/KH-SKHCN 19-07-2021 Về việc Tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
22/TB-HĐTDVC 16-07-2021 Về việc Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ
28/GM-SKHCN 15-07-2021 Về việc Họp thẩm định dự toán thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
556/SKHCN-QLCN 12-07-2021 Về việc Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định tiêu chí, công nhận cá nhân, tổ chức thuộc mạng lưới tư vấn viên về công nghệ và đổi mới sáng tạo.
69/TTr-SKHCN 12-07-2021 Về việc Quyết định trao giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021 và Dự thảo Kế hoạch Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021
24/GM-SKHCN 09-07-2021 Về việc Dự Hội thảo Tư vấn nâng cao chất lượng các mô hình, sản phẩm tham gia dự thi Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021
544/SKHCN-QLCN 08-07-2021 Về việc Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch phối hợp hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài
527/SKHCN-VP 02-07-2021 Về việc đề nghị góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn
10/QĐ-BTC 02-07-2021 Về việc thành lập Hội đồng giám khảo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ 6 năm 2021
08/QĐ-BTC 01-07-2021 Về việc Ban hành Quy định đánh giá các giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ 6 năm 2021
51/KH-SKHCN 30-06-2021 Về việc Tổ chức Hội thảo “Tư vấn nâng cao chất lượng các mô hình, sản phẩm tham gia dự thi Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021”
514/SKHCN-QLCN 29-06-2021 Về việc đề nghị cử cán bộ tham gia Hội đồng Giám khảo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ 6 năm 2021.
88/QĐ-BCĐ 28-06-2021 Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
89/QĐ-SKHCN 28-06-2021 Về việc kiện toàn đội Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
507/SKHCN-QLCN 25-06-2021 Về việc xin ý kiến góp ý, bổ sung Dự thảo Ban hành Quy định đánh giá các giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ 6 năm 2021.
62/TTr-SKHCN 24-06-2021 Về việc xin phép sử dụng địa danh "Vĩnh Yên, Bình Gia, Lạng Sơn " để đăng ký nhãn hiệu tập thể và phê duyệt bản đồ vùng sản xuất sản phẩm bảo hộ sở hữu trí tuệ cho sản phẩm Măng nứa của xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia
87/QĐ-SKHCN 24-06-2021 Về việc thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021
502/SKHCN-TTr 23-06-2021 Về việc góp ý Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ; chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử
502/SKHCN-TTr 23-06-2021 Về việc góp ý Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ; chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử
500/SKHCN-QLCN 23-06-2021 Về việc xin ý kiến về Kết quả Cuộc thi, Dự thảo Kế hoạch Lễ Tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021
493/SKHCN-QLCN 21-06-2021 Về việc tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.
482/SKHCN-VP 17-06-2021 Về việc gửi kết quả chấm điểm, đánh giá việc thực hiện giải quyết TTHC quý II năm 2021
59/TTr-SKHCN 17-06-2021 Về việc thành lập các Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án "Quản lý, phát triển Nhãn hiệu tập thể" và Dự án "Duy trì, phát triển chỉ dẫn địa lý" cho hai sản phẩm của tỉnh, thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ trê
50/KH-SKHCN 16-06-2021 Về việc Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
96/BC-SKHCN 14-06-2021 Về việc Tổng kết chương trình phổ biến giáo dục pháp luật lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg
48/KH-SKHCN 14-06-2021 Về việc Tổ chức hoạt động nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021)
464/SKHCN-QLCN 11-06-2021 Vê việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 142/2020/NĐ-CP
90/BC-SKHCN 10-06-2021 Về việc báo cáo Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 16/01/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ
88/BC-SKHCN 10-06-2021 Về việc báo cáo Tình hình xây dựng chính quyền điện tử 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
448/SKHCN-QLCN 09-06-2021 Về việc tham gia ý kiến Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tổng thể và toàn diện tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và dự thảo Tờ trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh.
54/TTr-SKHCN 08-06-2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/ bị bãi bỏ và Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
20/TB-SKHCN 08-06-2021 Về việc Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 04/CC-SKHCN 08-06-2021 Về việc cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ
81/QĐ-SKHCN 08-06-2021 Về việc Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện dự án: “Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Thạch đen của huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn”
Số: 13/GCN-KQNV 07-06-2021 Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
05/QĐ-BTC 05-06-2021 Về việc Ban hành Quy định về việc đánh giá các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021
19/TB-SKHCN 04-06-2021 Về việc đính chính Thông báo số 18/TB-SKHCN ngày 26/5/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ
438/SKHCN-QLCN 04-06-2021 Về việc tiếp nhận mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021.
439/SKHCN-VP 04-06-2021 Về việc yêu cầu thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC và báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý II năm 2021
441/SKHCN-QLCN 04-06-2021 Về việc đề xuất sửa đổi nội dung Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND.
438/SKHCN-QLCN 04-06-2021 Về việc tiếp nhận mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021.
52/TTr-SKHCN 03-06-2021 Về việc Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
47/KH-SKHCN 02-06-2021 Về việc Triển khai, thực hiện Chương trình số 19/CTr-UBND ngày 23/5/2021 của UBND tỉnh về Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
421/SKHCN-QLCN 31-05-2021 Về việc đề nghị cử cán bộ tham gia Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021.
82/BC-SKHCN 31-05-2021 Về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng (Chỉ số B1) 6 tháng đầu năm 2021
77/QĐ-SKHCN 26-05-2021 Về việc Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện dự án: “Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Bánh phổng của huyện Tràng Định,
407/SKHCN-QLCN 26-05-2021 Về việc đề xuất nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thực hiện từ năm 2022
18/TB-SKHCN 26-05-2021 Về việc Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021
78/BC-SKHCN 26-05-2021 Về việc báo cáo Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2021
400/SKHCN-QLCN 25-05-2021 Về việc xin ý kiến góp ý, bổ sung Dự thảo Quy định đánh giá các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021.
75/QĐ-SKHCN 25-05-2021 Về việc Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện dự án: "Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Gà sáu ngón Mẫu Sơn, Lạng Sơn"
46/KH-SKHCN 25-05-2021 Về việc Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”
76/QĐ-SKHCN 25-05-2021 Về việc Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện dự án: “Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Lợn quay của tỉnh Lạng Sơn”
76/BC-SKHCN 24-05-2021 Về việc báo cáo Kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2021
13/GP-SKHCN 21-05-2021 Về việc cấp Giấy phép Tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế)
72/QĐ-SKHCN 21-05-2021 Về việc Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện Dự án: “Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Mật ong hoa ngũ gia bì của xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn”
73/QĐ-SKHCN 21-05-2021 Về việc Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện dự án: “Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Cá lồng của huyện Văn Quan”
03/CC-SKHCN 21-05-2021 Về việc cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
74/QĐ-SKHCN 21-05-2021 Về việc Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện dự án: “Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Vịt quay của tỉnh Lạng Sơn”
393/SKHCN-QLCN 21-05-2021 Về việc đề nghị báo cáo hoạt động sáng kiến, sáng chế của “Nhà sáng chế không chuyên”.
71/QĐ-SKHCN 21-05-2021 Về việc Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài: “Ứng dụng công nghệ chế biến Mít sấy dẻo và sản xuất phân vi sinh từ phụ phẩm của quả mít”
70/QĐ-SKHCN 20-05-2021 Về việc Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện dự án: “Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Lạp sườn của huyện Bình Gia”
390/SKHCN-VP 20-05-2021 Về việc đăng ký thống tin kết nối, khai thác CSDL quốc gia về dân cư
384/SKHCN-QLCN 19-05-2021 Về việc phát động, phổ biến và tuyên truyền Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2021.
04/QĐ-BTC 18-05-2021 Về việc Ban hành Thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2021
17/TB- SKHCN 14-05-2021 Về việc Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Dự án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ đối với một số sản phẩm của tỉnh thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, thực hiện từ năm 2021
71/BC-SKHCN 14-05-2021 Về việc báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
09/GP-SKHCN 12-05-2021 Về việc cấp Giấy phép Tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế)
08/GP-SKHCN 12-05-2021 Về vệc cấp Giấy phép Tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế)
10/GP-SKHCN 12-05-2021 Về việc cấp Giấy phép Tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế)
12/GP-SKHCN 12-05-2021 Về việc cấp Giấy phép Tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế)
348/SKHCN-VP 10-05-2021 Về việc rà soát TTHC dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4
16/TB-SKHCN 07-05-2021 Về việc Định hướng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện Kế hoạch Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
344/SKHCN-QLCN 07-05-2021 Về việc góp ý Dự thảo Thể lệ Cuộc thi, Quy chế chấm điểm hồ sơ dự thi, cử thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2021
09/KH-CĐCS 07-05-2021 Về việc Tham gia Giải bóng chuyền hơi trong công chức, viên chức, lao động năm 2021
45/KH-SKHCN 07-05-2021 Về việc Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”
343/SKHCN-QLCN 07-05-2021 Về việc xin ý kiến góp ý đối với Dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2025.
44/KH-SKHCN 05-05-2021 Về việc Triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021
332/SKHCN-QLCN 05-05-2021 Về việc tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.