Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
606/SKHCN-QLCN 11-08-2020 Về việc thẩm định quyết toán kinh phí thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
609/SKHCN-QLCN 11-08-2020 Về việc xin ý kiến góp ý, bổ sung Dự thảo Ban hành Quy định đánh giá các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 12 năm 2020
608/SKHCN-QLCN 11-08-2020 Về việc đề nghị cử cán bộ tham gia Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 12 năm 2020
31/TB-SKHCN 10-08-2020 Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
603/SKHCN-QLCN 10-08-2020 Về việc cử cán bộ tham gia Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
601/SKHCN-QLCN 10-08-2020 Về việc giới thiệu công chức tham gia là thành viên Ban Giám khảo Cuộc thi "Dự án khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên năm 2020".
51/KH-SKHCN 10-08-2020 Về việc Kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn
50/KH-SKHCN 07-08-2020 Về việc Tổ chức tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật đợt II năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ
596/SKHCN-QLCN 07-08-2020 Về việc đề nghị thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
30/TB-SKHCN 07-08-2020 Về việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không gửi bản giấy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
17/GCN-KQNV 07-08-2020 Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
122/QĐ-BTC 07-08-2020 Về việc công nhận các mô hình, sản phẩm đủ điều kiện tiếp tục chấm, đánh giá và xét giải Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng năm 2020
593/SKHCN-QLCN 06-08-2020 Về việc gửi kết quả điều tra NC&PT và hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020
592/SKHCN-QLCN 06-08-2020 góp ý đề xuất dự án Trạm trộn bê tông Công ty Thuận An Phát 161
148/BC-SKHCN 06-08-2020 Về việc báo cáo Kết quả tham dự Hội nghị Tổng kết và triển lãm sản phẩm Khoa học và Công nghệ Chương trình Tây Bắc giai đoạn 2013-2020
594/SKHCN-VP 06-08-2020 Về việc báo cáo kết quả triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone
121/QĐ-SKHCN 05-08-2020 Về việc Quyết định Hình thức xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ
147/BC-SKHCN 05-08-2020 Về việc Giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp về nội dung Dự thảo Quy định về nội dung và mức chi đối với các hội thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng và cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
578/SKHCN-QLCN 04-08-2020 Về việc điều chỉnh nội dung dự án Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Trám đen của huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
583/SKHCN-QLCN 04-08-2020 Về việc góp ý đề xuất dự án trồng rừng cải thiện môi trường bãi rác đèo Quao
579/SKHCN-QLCN 04-08-2020 Về việc điều chỉnh nội dung dự án Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Thanh Long của huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.
577/KL-SKHCN 03-08-2020 Về việc kết luậnThanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ trong sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong y tế; kiểm tra hành nghề y dược và công tác bảo vệ môi trường
118/QĐ-SKHCN 31-07-2020 Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020
569/SKHCN-QLCN 31-07-2020 Về việc triển khai vận hành thử nghiệm Trang thông tin điện tử quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh Lạng Sơn
574/SKHCN-QLCN 31-07-2020 Về việc đề xuất không tham gia Diễn đàn “Chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Bắc” tổ chức tại tỉnh Lai Châu
117/QĐ-HĐXTVC 30-07-2020 Về việc thành lập Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020
566/SKHCN-QLCN 29-07-2020 Về việc cung cấp hình ảnh phục vụ trưng bày Triển lãm tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V
114/QĐ-SKHCN 29-07-2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ
141/BC-SKHCN 28-07-2020 Về việc báo cáo Về tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và quyết định số 45/2016/QĐ-TTg
564/SKHCN-QLCN 28-07-2020 Về việc góp ý dự án Hệ thống quản trị ứng dụng CNTT bệnh viện thông minh áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn
562/SKHCN-QLCN 27-07-2020 Vể việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn các biểu mẫu phục vụ thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư
560/SKHCN-QLCN 27-07-2020 Về việc đăng ký và tham dự Diễn đàn “chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc” tổ chức tại tỉnh Lai Châu.
561/SKHCN-QLCN 27-07-2020 Về việc giới thiệu công chức tham gia là thành viên Ban Giám khảo chấm các ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh
48/TTr-SKHCN 24-07-2020 Về việc thành lập Hội đồng Tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể Hoa đào Lạng Sơn” thuộc thuộc Đề án bảo tồn phát triển giá trị cây Đào và tổ chức lễ hội hoa đào Xứ L
554/SKHCN-VP 24-07-2020 Về việc yêu cầu báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg
550/SKHCN-KHTC 23-07-2020 Về việc Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 – 2023.
550/SKHCN-KHTC 23-07-2020 Về việc Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 – 2023
49/KH-SKHCN 23-07-2020 Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025
110/QĐ-SKHCN 21-07-2020 Về việc ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
27/GM-SKHCN 21-07-2020 Về việc tham dự Hội nghị đào tạo, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
46/TTra 20-07-2020 Về việc Tạm thay đổi công chức thực hiện tiếp công dân thường xuyên và thường trực tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của công dân qua hộp thư điện tử
47/KH-SKHCN 17-07-2020 Kế hoạch Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ năm 2020
539/SKHCN-QLCN 17-07-2020 Về việc lựa chọn doanh nghiệp tham gia xét tôn vinh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2020.
532/SKHCN-QLCN 16-07-2020 Về việc cử lãnh đạo tham gia thành viên Hội đồng tuyển chọn đơn vì chủ trì thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể Hoa Đào Lạng Sơn
533/SKHCN-QLCN 16-07-2020 Về việc đề nghị phối hợp Điều tra nghiên cứu và phát triển công nghệ, Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020
531/SKHCN-QLCN 16-07-2020 Về việc góp ý đề xuất dự án Nhà máy chế biến nhựa thông và quả hồi Lạng Sơn
137/BC-SKHCN 15-07-2020 Về việc báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 7, kế hoạch công tác tháng 8 năm 2020
526/SKHCN-QLCN 14-07-2020 về việc đề cử tham gia xét tôn vinh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2020
525/SKHCN-QLCN 13-07-2020 Về việc cử nhân sự tham gia Hội đồng thẩm định dự án CNTT do Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính làm chủ đầu tư
103/QĐ- SKHCN 13-07-2020 Về việc xử lý nguồn thu phí, lệ phí trong lĩnh vực sử dụng thiết bị bức xạ tháng 6 năm 2020
520/SKHCN-QLCN 10-07-2020 Về việc đề nghị cử báo cáo viên đào tạo kiến thức thực thi về sở hữu trí tuệ
45/KH-SKHCN 10-07-2020 Về việc Tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức thực thi về sở hữu trí tuệ
26/GM-SKHCN 10-07-2020 Về việc Tham gia Lớp tập huấn tập huấn nâng cao kiến thức thực thi về sở hữu trí tuệ
25/GM-SKHCN 09-07-2020 Về việc Tham gia Lớp tập huấn nâng cao năng lực hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sángtạo
517/SKHCN-QLCN 09-07-2020 Về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
507/SKHCN-VP 06-07-2020 Về việc cung cấp kết quả rà soát TTHC thực hiện tích hợp cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
510/SKHCN-QLCN 06-07-2020 Về việc cho phép sử dụng, trích dẫn nguồn tin từ Trang thông tin điện tử
44/KH-SKHCN 03-07-2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
43/KH-SKHCN 03-07-2020 Kế hoạch Hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025
503/SKHCN-VP 03-07-2020 Về việc báo cáo phục vụ xây dựng Đề án “Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021 - 2030
500/SKHCN-QLCN 02-07-2020 Về việc đề nghị cử báo cáo viên đào tạo kiến thức về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
42/KH-SKHCN 02-07-2020 Về việc Tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
499/SKHCN-QLCN 01-07-2020 Về việc cử lãnh đạo UBND thành phố tham gia là Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu dự án "Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Rau của thành phố Lạng Sơn"
489/SKHCN-QLCN 29-06-2020 Về việc cung cấp bổ sung danh sách thông tin doanh nghiệp phục vụ khảo sát DDCI 2020
125/BC-SKHCN 29-06-2020 Về việc Báo cáo Kết quả rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2020
490/SKHCN-QLCN 29-06-2020 Về việc góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về nội dung và mức chi đối với các hội thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng và cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
95/QĐ-SKHCN 25-06-2020 Về việc Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài: “Nghiên cứu sản xuất ván sàn composite từ nguồn phế phụ phẩm sau chế biến gỗ trên nền nhựa ABS tại tỉnh Lạng Sơn”
93/QĐ-SKHCN 24-06-2020 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc đề tài: “Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nâng cao năng suất, chất lượng Hồng không hạt tại tỉnh Lạng Sơn”
471/SKHCN-VP 23-06-2020 Về việc đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện tại Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2020
466/SKHCN-QLCN 22-06-2020 Về việc cử báo cáo viên lớp tập huấn kiến thức Sở hữu trí tuệ, quản lý sử dụng nhãn hiệu tập thể
463/SKHCN-VP 22-06-2020 Về việc gửi kết quả chấm điểm, đánh giá việc thực hiện giải quyết TTHC quý II năm 2020
92/QĐ-SKHCN 22-06-2020 Về việc Thay thế thành viên Tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
465/SKHCN-QLCN 22-06-2020 Về việc triệu tập học viên tham gia lớp đào tạo An toàn bức xạ năm 2020
467/SKHCN-QLCN 22-06-2020 Về việc cử Báo cáo viên lớp tập huấn khởi nghiệp và chuyển giao KHKT
121 /BC-SKHCN 22-06-2020 Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa họ
41/KH-SKHCN 22-06-2020 Về việc tổ chức lớp đào tạo về an toàn bức xạ năm 2020
25/TB-SKHCN 19-06-2020 Về việc Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020
459/SKHCN-QLCN 19-06-2020 Về việc góp ý đề xuất dự án Trồng cây Mác ca huyện Bắc Sơn
85/QĐ-SKHCN 17-06-2020 Về việc thành lập Đoàn đại biểu tham dự Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018-2019)
84/QĐ-SKHCN 16-06-2020 Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
22/TB- SKHCN 15-06-2020 Về việc Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020
82/QĐ-SKHCN 12-06-2020 Về việc Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện dự án: “Xây dựng mô hình chăn nuôi gà ri lai theo hướng an toàn sinh học tại xã khó khăn và biên giới ”
440/SKHCN-VP 11-06-2020 Về việc yêu cầu thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý II năm 2020
79/QĐ-SKHCN 10-06-2020 Quyết định Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục tráng và chọn giống Sở phù hợp với điều kiện lập địa tại tỉnh Lạng Sơn
77/QĐ-SKHCN 09-06-2020 Quyết định Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện dự án: “Ứng dụng KHCn xây dựng mô hình bảo quản, chế biến quả trám đen tại tỉnh Lạng Sơn”
76/QĐ- SKHCN 09-06-2020 Quyết định Về việc xử lý nguồn thu phí, lệ phí trong lĩnh vực sử dụng thiết bị bức xạ tháng 5 năm 2020
433/SKHCN-QLCN 08-06-2020 Về việc tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn triển khai công tác sáng kiến
74/QĐ-SKHCN 08-06-2020 Quyết định Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài: “Ảnh hưởng của cuộc khởi nghĩa Hoàng Đình Kinh trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân ta”
73/QĐ-SKHCN 08-06-2020 Quyết định Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nâng cao năng suất, chất lượng hồng không hạt tại tỉnh Lạng Sơn.
72/QĐ-SKHCN 08-06-2020 Quyết định Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”
70/QĐ-SKHCN 05-06-2020 Quyết định Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
427/SKHCN-QLCN 05-06-2020 Về việc đăng ký nhu cầu tham gia lớp đào tạo An toàn bức xạ năm 2020
21/TB-SKHCN 05-06-2020 Thông báo Tuyển chọn tổ chức chủ trì dự án: Xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể Hoa đào Lạng Sơn thuộc Đề án bảo tồn phát triển giá trị cây Đào và tổ chức lễ hội hoa đào Xứ Lạng
424/SKHCN-QLCN 04-06-2020 Về việc tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020
425/SKHCN-VP 04-06-2020 Về việc cử thành viên tham gia cộng tác viên Trang thông tin điện tử
40/KH-SKHCN 03-06-2020 Kế hoạch Tập huấn công tác sáng kiến tại các huyện
67/QĐ-SKHCN 02-06-2020 Quyết định Thành lập Tổ soạn thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
66/QĐ-SKHCN 02-06-2020 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ của Phòng Khám Đa khoa Trường Sinh
414/SKHCN-VP 02-06-2020 Về việc đôn đốc cập nhật CSDLQG về TTHC và xử lý PAKN của người dân, doanh nghiệp
409/SKHCN-BCHQS 01-06-2020 Về việc đăng ký huấn luyện tự vệ năm 2020