Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
171/BC-SKHCN 22-10-2021 Về việc Báo cáo Tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”
856/SKHCN-QLKH 20-10-2021 Về việc báo cáo giải quyết kiến nghị của Huyện ủy Bình Gia liên quan đến phát triển triển kinh tế - xã hội
850/SKHCN-QLCN 19-10-2021 Về việc tham mưu triển khai thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
71/KH-SKHCN 18-10-2021 Về việc Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”
167/BC-SKHCN 15-10-2021 Về việc Báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11 năm 2021
166/BC-SKHCN 15-10-2021 Về việc Báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
151/QĐ-SKHCN 14-10-2021 Về việc Thành lập Tổ tham mưu, giúp việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
150/QĐ-SKHCN 14-10-2021 Về việc Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
96/TTr-SKHCN 14-10-2021 Về việc phê duyệt hỗ trợ phát triển thương hiệu theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn
149/QĐ-SKHCN 14-10-2021 Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
841/SKHCN-QLCN 13-10-2021 Về việc Gửi giải thưởng các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2021
34/TB-SKHCN 13-10-2021 Về việc Định hướng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện Đề án triển khai chiến lược sở hữu trí tuệ tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, thực hiện từ năm 2022
68/KH-SKHCN 13-10-2021 Về việc Triển khai thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư
69/KH-SKHCN 13-10-2021 Về việc Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
148/QĐ-SKHCN 11-10-2021 Về việc điều chỉnh nội dung kế hoạch thanh tra, kiểm tra khoa học và công nghệ năm 2021
822/SKHCN-QLCN 07-10-2021 Về việc phối hợp tham mưu nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2021.
162/BC-SKHCN 07-10-2021 Về việc Báo cáo Tình hình tổ chức và hoạt động tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
93/TTr-SKHCN 07-10-2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
823/SKHCN-VP 07-10-2021 Về việc lấy ý kiến dự thảo phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
66/KH-SKHCN 06-10-2021 Về việc Thực hiện Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị ...
33/TB-SKHCN 06-10-2021 Về việc Kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Hồng Bảo Lâm"
811/SKHCN-QLCN 04-10-2021 Về việc cung cấp thông tin liên quan đến Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường
812/BTC 04-10-2021 Về việc nộp sản phẩm tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020 - 2021)
16/GP-SKHCN 30-09-2021 Về việc cấp Giấy phép Tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế)
793/SKHCN-QLCN 28-09-2021 Về việc gửi Dự thảo báo cáo về việc thi hành Luật Sở hữu trí tuệ và việc triển khai thực hiện công tác phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
792/SKHCN-TTra 28-09-2021 Về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
65/KH-SKHCN 27-09-2021 Về việc Triển khai thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 31/8/2021 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021
64/KH-SKHCN 24-09-2021 Về việc Triển khai thực hiện “Đề án phát triển thương mại, du lịch Tân Thanh”
779/SKHCN-QLKH 24-09-2021 Về việc Thông báo tham gia đăng ký xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2022
772/SKHCN-QLCN 23-09-2021 Về việc xác nhận phối hợp và cử cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ CT phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
773/SKHCN-QLCN 23-09-2021 Về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ đăng ký bảo hộ Chỉ dẫn địa lý Hoa hồi Lạng Sơn tại Nhật Bản.
762/SKHCN-QLCN 21-09-2021 Về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/20218 của Thủ tướng Chính phủ
15/GP-SKHCN 21-09-2021 Về việc cấp Giấy phép Tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế)
158 /BC-SKHCN 21-09-2021 Về việc Báo cáo Thi hành Luật Sở hữu trí tuệ và việc triển khai thực hiện công tác phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
757/SKHCN-QLCN 20-09-2021 Về việc đề nghị cấp tài khoản số hóa hồ sơ giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực
138/QĐ-SKHCN 20-09-2021 Về việc Tặng Giấy khen và trao thưởng cho tác giả/nhóm tác giả đoạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 202
756/SKHCN-QLCN 20-09-2021 Về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022.
753/SKHCN-QLCN 20-09-2021 Về việc cung cấp tài liệu xây dựng trợ lý ảo phục vụ công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn
749/SKHCN-VP 17-09-2021 Về việc gửi kết quả chấm điểm, đánh giá việc thực hiện giải quyết TTHC quý III năm 2021
157/BC-SKHCN 17-09-2021 Về việc Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính...
744/SKHCN-QLCN 15-09-2021 Về việc phối hợp cung cấp thông tin về tình hình xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, giai đoạn 2016 - 2020
741/SKHCN-QLCN 14-09-2021 Về việc không tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021.
737/SKHCN-QLCN 14-09-2021 Về việc xin ý kiến không tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ 6 năm 2021.
732/SKHCN-VP 10-09-2021 Về việc cung cấp số liệu về thực trạng thanh niên trên địa bàn tỉnh, đề xuất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030
725/SKHCN-QLCN 08-09-2021 Về việc Thông báo thay đổi lịch kiểm tra công tác quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Na Chi Lăng
726/SKHCN-QLCN 08-09-2021 Về việc đề nghị cung cấp tài liệu và cử đầu mối phối hợp xây dựng trợ lý ảo phục vụ công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn
17/QĐ-BTC 08-09-2021 Về việc thay thế thành viên tổ thư ký Ban giám khảo Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021
719/SKHCN-VP 08-09-2021 Về việc yêu cầu thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC và báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý III năm 2021
32/TB-SKHCN 07-09-2021 Về việc Kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận trên địa bàn huyện Chi Lăng
135/QĐ-SKHCN 07-09-2021 Về việc triệu tập chiến sĩ tự vệ tham gia huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2021
714/SKHCN-VP 06-09-2021 Về việc bình xét và khen thưởng thành tích đợt thi đua chào mừng Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021)
130/QĐ-SKHCN 06-09-2021 Về việc thành lập Tổ an toàn COVID-19 Văn phòng Sở KH&CN
132/QĐ-SKHCN 06-09-2021 Về việc tiếp nhận, bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương công chức đối với bà Nguyễn Trịnh Minh Hằng
129/QĐ-SKHCN 06-09-2021 Về việc Thành lập Ban chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Khoa học và Công nghệ
61/KH-SKHCN 01-09-2021 Về việc Phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19 tại Sở Khoa học và Công nghệ
15/QĐ-BTC 01-09-2021 Về việc thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký Ban Giám khảo Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2021
147/BC-SKHCN 31-08-2021 Về việc báo cáo Công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2021
14/QĐ-BTC 31-08-2021 Về việc công nhận các dự án, ý tưởng đủ điều kiện chuyển Các Hội đồng giám khảo đánh giá theo quy định
60/KH-SKHCN 31-08-2021 Về việc Kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng tài trí tuệ sau bảo hộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
30/TB-SKHCN 30-08-2021 Về việc Thông báo Lịch trực trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2021
13/QĐ-BTC 27-08-2021 Về việc Ban hành Quy chế chấm điểm hồ sơ dự thi Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2021
698/SKHCN-QLCN 27-08-2021 Về việc cử thành viên tham gia Ban giám khảo Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2021
696/SKHCN-QLCN 26-08-2021 Về việc kéo dài thời gian nhận hồ sơ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 năm 2020- 2021
122/QĐ-SKHCN 25-08-2021 Về việc Thành lập Tổ giúp việc Dự án: Đầu tư trang thiết bị Trạm Quan trắc và Cảnh báo môi trường phóng xạ tỉnh Lạng Sơn
677/SKHCN-QLCN 23-08-2021 Về việc cử thành viên tham gia đoàn khảo sát thực tế dự án xử lý rác thải y tế
59/KH-SKHCN 20-08-2021 Về việc Triển khai, thực hiện công tác cải cách TTHC lĩnh vực hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Đề án cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
666/SKHCN-VP 19-08-2021 Về việc đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm.
656/SKHCN-VP 16-08-2021 Về việc tiếp tục lựa chọn đề xuất TTHC thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ”
655/SKHCN-QLCN 16-08-2021 Về việc cử cán bộ tham gia Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2021
06/CC-SKHCN 16-08-2021 Về việc cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
138/BC-SKHCN 13-08-2021 Về việc báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
646/SKHCN-TĐC 13-08-2021 Về việc đề nghị góp ý dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
12/BC-BTC 12-08-2021 Về việc báo cáo Tổng kết Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2021
645 /SKHCN-QLCN 12-08-2021 Về việc đề nghị phối hợp, tham gia tư vấn quản lý Dự án đầu tư trang thiết bị Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường tỉnh Lạng Sơn.
58/KH-SKHCN 12-08-2021 Về việc Kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
57/KH-SKHCN 11-08-2021 Về việc Hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022
127/BC-SKHCN 06-08-2021 Về việc báo cáo Công tác quản lý Nhà nước đối với các Hội 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
624/SKHCN-QLCN 06-08-2021 Về việc nộp mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021.
626/SKHCN-VP 06-08-2021 Về việc phối hợp khảo sát, lập phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
105/QĐ-SKHCN 05-08-2021 Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021
55/KH-SKHCN 05-08-2021 Về việc Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021
618/SKHCN-QLCN 04-08-2021 Về việc Tạm hoãn tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021.
25/TB-HĐTDVC 03-08-2021 Về việc Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
11/BC-BTC 02-08-2021 Về viêc Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021
71/TTr-SKHCN 02-08-2021 Về việc đề nghị thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khu làm việcchung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn
608/SKHCN-QLCN 02-08-2021 Về việc đề nghị phối hợp trong việc chuẩn bị các điều kiện đầu tư trang thiết bị, đưa Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường tỉnh Lạng Sơn vào hoạt động.
610/SKHCN-QLCN 02-08-2021 Về việc dừng tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021.
70/TTr-SKHCN 30-07-2021 Về việc ban hành Quyết định trao giải thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ 6 năm 2021
54/KH-SKHCN 30-07-2021 Về việc Tổ chức Hội thảo “Tư vấn nâng cao chất lượng các giải pháp sáng tạo tham gia dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 năm 2020-2021”
101/QĐ-SKHCN 30-07-2021 Về việc Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện Dự án: Quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể “Quả tươi Hữu Lũng” cho sản phẩm quả tươi của huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
99/QĐ-SKHCN 30-07-2021 Về việc Tặng Giấy khen và trao thưởng cho tác giả/nhóm tác giả đoạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021
30/GM-SKHCN 30-07-2021 Về việc Dự Hội thảo “Tư vấn nâng cao chất lượng các giải pháp sáng tạo tham gia dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 năm 2020-2021”
100/QĐ-SKHCN 30-07-2021 Về việc Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện Dự án: Duy trì và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bảo Lâm” cho sản phẩm quả hồng không hạt của huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
605/SKHCN-QLCN 29-07-2021 Về việc xin ý kiến tạm hoãn tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021.
601/SKHCN-VP 28-07-2021 Về việc đề nghị tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
596/SKHCN-QLCN 28-07-2021 Về việc đề nghị cử người dẫn chương trình phục vụ Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 13 năm 2021.
593/SKHCN-VP 27-07-2021 Về việc đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
23/TB-SKHCN 27-07-2021 Về việc Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững một số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025
14/GP-SKHCN 27-07-2021 Về việc Cấp Giấy phép Tiến hành công việc bức xạ Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế
05/CC-SKHCN 27-07-2021 Về việc cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ