Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
03/TB-SKHCN 30-01-2023 Thông báo tiếp tục thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ đang thực hiện tiếp nhận qua bộ phận một cửa tại Trung tâm PVHCC tỉnh Lạng Sơn
39/TB-SKHCN 26-08-2022 Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2023
34/TB-SKHCN 26-07-2022 Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 2)
29/TB-SKHCN 27-06-2022 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, cá nhân thẩm định giá tài sản
26/TB-SKHCN 07-06-2022 Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
376/SKHCN-QLKH 24-05-2022 Thông báo lịch thẩm định dự toán kinh phí các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2022
21/TB-SKHCN 17-05-2022 Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
20/TB-SKHCN 12-05-2022 Thông báo Về hoạt động của Khu làm việc chung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn
303/SKHCN-QLKH 06-05-2022 Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030
270/SKHCN-QLKH 21-04-2022 Thông báo đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2023
09/TB-SKHCN 31-03-2022 Thông báo Định hướng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023