Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Chủ nhiệm đề tài: KS. Phùng Chí Phương. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Lạng Sơn. Thời gian thực hiện: 2012 - 2013. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp.

I. Mục Tiêu:

- Ứng dụng tiến bộ Khoa học công nghệ trong xây dựng mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên nền đệm lót sinh học góp phần giảm chi phí và bảo vệ môi trường tại tỉnh Lạng Sơn. Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học cho các hộ tham gia mô hình. góp phần cải thiện kinh tế hộ gia đình và giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi gây ra, bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực nông thôn.

II. Kết quả nghiên cứu:

- Nhóm nghiên cứu đã tiến hành lựa chọn hộ chăn nuôi tham gia thực hiện mô hình nuôi sử dụng đệm lót sinh học sau khi khảo sát và đưa các hộ đi tham quan các mô hình điểm tại Bắc Giang nhóm nghiên cứu đã lựa chọn được các hộ nuôi đủ điều kiện và tình nguyện tham gia mô hình tại xã Mai Pha, phường Tam Thanh – TP Lạng Sơn đó là: Mô hình nuôi lợn: của anh Đoàn Văn Vượng tại phường Tam Thanh – TP Lạng Sơn với diện tích là 20m2 và mô hình của anh Đồng Văn Trương với diện tích 20 m2 tại xã Mai Pha TP- Lạng Sơn. Mô hình nuôi gà: đề tài lựa chọn 01 mô hình tại Trung tâm ƯDTB KH&CN với diện tích 50 m2 và hộ gia đình bà Nguyễn Thị Châm diện tích chuồng nuôi là 50m2.

- Nhóm nghiên cứu đã tổ chức tập huấn kỹ thuật sử dụng đệm lót sinh thái trong chăn nuôi cho các hộ dân tham gia mô hình. Kết quả đánh giá sau khi tập huấn cho thấy các hộ dân đã nắm vững các quy trình công nghệ chăn nuôi trên đệm lót sinh thái; lựa chọn và xây dựng 02 mô hình chăn nuôi lợn và 02 mô hình chăn nuôi gà  tham gia mô hình nuôi sử dụng đệm lót sinh thái; Hoàn thiện 02 quy trình sử dụng đệm lót sinh thái trong chăn nuôi gia súc, gia cầm phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Lạng Sơn; Phân tích các chỉ tiêu môi trường và phân tích vi sinh: Các chỉ tiêu về môi trường gồm: NH3, CO2, H2S, NO3; CH4; NO2. Các chỉ tiêu vi sinh gồm: Coliform; Ecoli; Salmonella. Cải tạo chuồng trại: Chuồng cần có cấu trúc hở, mái kép: Khi xây mới nền chuồng đất nện chặt, không láng xi măng. Nếu là chuồng cũ cải tạo thì hoặc là làm lại đệm lót nổi trên mặt đất, nền xi măng có thể giữ nguyên nhưng phải đục lỗ, mỗi lỗ 4cm, cứ cách 30cm đục một lỗ hoặc là phá nền cũ để tạo nền chuồng mới. Nên láng xi măng 10% diện tích chuồng để máng ăn cao hơn bề mặt đệm lót trên dưới 20cm để tránh chất độn rơi vào thức ăn. Lựa chọn các loại nguyên liệu: Mùn cưa: phải đảm bảo là loại mùn cưa từ các lại gỗ chứa ít tinh dầu và không chứa chất độc (gỗ lim, gỗ bạch đàn…), loại mùn cưa tốt nhất là từ gỗ keo; Trấu: có mầu vàng tươi, khô, không bị mốc, hỏng; Cám ngô: là loại cám thường sử dụng trong chăn nuôi, khô, không bị mốc, hỏng; Chế phẩm sử dụng là chế phẩm Balalas.

- Kết quả xây dựng mô hình làm đệm lót sinh thái  cho thấy:

 Tỷ lệ nuôi sống của gà khi nuôi trên nền đệm lót  sinh thái cao hơn 3,4% so với chăn nuôi theo phương pháp truyền thống. Gà sinh trưởng phát triển khỏe mạnh; Khả năng tăng trọng của đàn lợn nuôi trên nền đệm lót tăng 4 - 5 kg/ con/ đợt nuôi so với đối chứng.

III. Tổng kinh phí thực hiện:

- 250.000.000 đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học.

 

Nguồn tin: Theo Báo cáo Đề tài