Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Chủ nhiệm đề tài: KS. Triệu Hoàng Phương. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyễn nông tỉnh Lạng Sơn. Thời gian thực hiện 2012 - 2013. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp.

I.Mục Tiêu:

- Nghiên cứu xác định được giống đỗ tương mới năng suất và chất lượng cao phù hợp với điều kiện sinh thái, làm cơ sở để bổ sung cho cơ cấu cây trồng của tỉnh Lạng Sơn; Xây dựng được mô hình trình diễn thử nghiệm kết quả nghiên cứu trên nhiều vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Lạng Sơn, khuyến cáo nông dân mở rộng sản xuất đại trà; Nâng cao năng suất đỗ tương, tăng hệ số sử dụng đất, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ trên địa bàn hai huyện Chi Lăng, Văn Quan.

II. Kết quả nghiên cứu:

Đã xây tiến hành điều tra đánh giá xác định lập báo cáo chuyên đề về hiện trạng sản xuất, chế biến và tiêu thụ đỗ tương trên địa bàn 2 huyện Văn Quan và Chi Lăng; Khảo nghiệm sản xuất thành công 03 giống đỗ tương mới: DT 90, DT96, DT 2008, giống đối chứng là giống DT84 trong 2 vụ xuân hè, hè thu trên 2 loại đất ruộng 1 vụ và đất nương bãi/ địa bàn 2 huyện Văn Quan, Chi Lăng trong năm 2012; Thông qua khảo nghiệm các giống đỗ tương mới (DT 90, DT96, DT 2008), tổng hợp các chỉ tiêu theo dõi, nhóm thực hiện đề tài đã chọn ra được giống đỗ tương DT2008 có nhiều ưu điểm vượt trội về tiềm năng cho năng suất, khả năng thích ứng, khả năng chống chịu với sâu bệnh, khả năng chống chịu với các điều kiện ngoại cảnh vượt trội so với 2 giống cùng trồng khảo nghiệm còn lại (DT 90, DT96 và giống đối chứng là DT84) để đưa vào xây dựng mô hình trình diễn trong năm thứ 2 thực hiện đề tài (2013); Trong năm 2013 đã xây dựng các mô hình trình diễn tại hai huyện Văn Quan và Chi Lăng với quy mô 2 ha/2 vụ/2 loại đất ruộng 1 vụ + đất nương bãi; Tổ chức được 2 hội nghị đầu bờ tham quan mô hình trình diễn giống đỗ tương mới DT2008 với quy mô 1ha/ 2 mô hình, trong 2 vụ xuân hè và hè thu với số người tham dự là 140 người. Năng suất các mô hình đạt trung bình 23,65 tạ/ha trong vụ xuân hè, 16,6 tạ/ha trong vụ hè thu. Qua 2 vụ xây dựng mô hình trình diễn ứng dụng giống đỗ tương mới DT2008 trong 2 vụ xuân hè, hè thu trên 2 loại đất ruộng + đất nương bãi nhóm thực hiện đề tài đề xuất xây dựng quy trình kỹ thuật gieo trồng giống đỗ tương DT2008 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bao gồm:

- Quy trình 1: Quy trình đề xuất kỹ thuật gieo trồng giống đỗ tương DT2008 vụ Xuân hè trên đất ruộng 1 vụ và đất nương bãi.

- Quy trình 2: Quy trình đề xuất kỹ thuật gieo trồng giống đỗ tương DT2008 vụ Hè thu trên đất ruộng 1 vụ và đất nương bãi.

III. Tổng kinh phí thực hiện:

- 313.500.000 đồng từ nguồn nhân sách sự nghiệp khoa học.

 

Nguồn tin: Theo báo cáo Đề tài