Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Mạnh Tường. Đơn vị chủ trì: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Lạng Sơn. Thời gian thực hiện: Năm 2011- 2014. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp.

I. Mục Tiêu:

- Nghiên cứu quy trình nhân giống khoai tây bằng công nghệ khí canh, nhằm tạo ra giống sạch bệnh và nâng cao năng suất, chất lượng của khoai tây. Nghiên cứu đánh giá và đề xuất kỹ thuật trồng khoai tây từ củ giống được nhân bằng công nghệ khí canh.

II. Kết quả nghiên cứu:

Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh đã kết hợp với Ủy ban nhân dân xã Gia Cát ký hợp đồng thuê khoán kỹ thuật với các hộ tham gia. Các hộ tham gia được hỗ trợ  Đạm Urê, Lân Supe, Kali Sunphat, phân chuồng và thuốc bảo vệ thực vật. Tất cả phần củ giống, vật tư nhà nước giao cho nông dân đều có biên bản bàn giao và kiểm tra đầy đủ. Tất cả các khâu làm đất, bón phân các hộ chuẩn bị tốt trước khi trồng. Việc thực hiện chăm sóc đều được thực hiện nghiêm chỉnh theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật. Trung tâm cử 02 cán bộ có chuyên môn trực tiếp xuống cơ sở để trực tiếp triển khai và theo dõi mô hình gồm: chọn những hộ có đủ điều kiện lao động, đất đai, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của mô hình, hướng dẫn nông dân trên địa bàn kỹ thuật làm đất, bón phân, trồng và chăm sóc, kiểm tra việc thực hiện của nông hộ, viết báo cáo tiến độ và kết quả của mô hình.

Hiệu quả về khoa học và công nghệ:

Đề tài: "Nghiên cứu thử nghiệm nhân giống khoai tây bằng công nghệ khí canh tại Lạng Sơn" đã thực hiện đầy đủ các thỏa thuận theo hợp đồng và thuyết minh đã được phê duyệt. Trong bước đầu thực hiện đã đạt được một số kết quả nhất định trong phục vụ mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội của địa bàn. Đề tài đã góp phần đáng kể vào việc tiếp thu các tiến bộ khoa học công nghệ, tăng cường tiềm lực, nâng cao trình độ nghiên cứu, hiện đại hoá trang thiết bị góp phần phục vụ phát triển kinh tế.

Hiệu quả về kinh tế xã hội:

Đề tài: "Nghiên cứu thử nghiệm nhân giống khoai tây bằng công nghệ khí canh tại Lạng Sơn" thực hiện tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn sau 36 tháng thực hiện ngoài ý nghĩa khoa học công nghệ, hiệu quả kinh tế, nhiệm vụ còn mang ý nghĩa xã hội:

- Việc ứng dụng tiến bộ Khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của địa phương từng bước tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

- Thông qua tuyên truyền, tập huấn, đào tạo, cấp tài liệu hướng dẫn nhiệm vụ đã giúp cho cán bộ xã nâng cao hiểu biết phát triển sản xuất gắn bảo vệ môi trường sinh thái, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, đờì sống ở địa phương mình.

III. Tổng kinh phí thực hiện:

- 735.452.000 đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học tỉnh.          

 

Nguồn tin: Theo Báo cáo Đề tài