Skip to main content

Chủ nhiệm dự án: CN. Thi Văn Hạt. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ứng dụng phát triển KHCN và Đo lường chất lượng sản phẩm. Thời gian thực hiện: 2016- 2018. Lĩnh vự nghiên cứu: Nông nghiệp.

I. Mục tiêu:

- Tiếp nhận thành công các quy trình công nghệ nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo được chuyển giao.

- Xây dựng mô hình nuôi trồng quả thể nấm đông trùng hạ thảo loài Cordyceps militaris tại tỉnh Lạng Sơn đạt sản phẩm chất lượng cao, hiệu quả kinh tế.

- Áp dụng được quy trình kỹ thuật nuôi trồng quả thể nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris tại tỉnh Lạng Sơn, có khả năng chuyển giao quy trình kỹ thuật cho người dân và các đơn vị sản suất có nhu cầu.

II. Kết quả nghiên cứu:

- Đã đào tạo được 04 cán bộ tiếp nhận thành công quy trình công nghệ nuôi trồng quả thể nấm Đông trùng hạ thảo loài Cordyceps militaris. 

- Đã xây dựng thành công mô hình nuôi trồng quả thể nấm Đông trùng hạ thảo loài Cordyceps militaris tại tỉnh Lạng Sơn quy mô sản xuất 4.616 lọ nuôi, với các thông số trung bình đạt được:

+ Năng suất quả thể trung bình đạt 15,37g/lọ nuôi,  năng suất quả thể nấm thu được từ mô hình đạt 64,7 kg, vượt mức so với kế hoạch đề tài đặt ra là năng suất quả thể trung bình đạt trên 15g/lọ nuôi, mô hình mô hình đạt năng suất 60 kg quả thể nấm Đông trùng hạ thảo tươi.

+ Hàm Lượng chất Adenosin và Cordycepin có trong quả thể nấm đạt trung bình là 2,57 mg/g và 9,65 mg/g, vượt mức so với kế hoạch đề tài đặt ra là hàm lượng chất Adenosin đạt 0,01mg/g, hàm lượng chất Cordycepin đạt từ 9 mg/g.

+ Các chỉ tiêu vi sinh và hàm lượng một số chất không mong muốn  đều nằm trong giới hạn cho phép của Bộ Y tế đối với sản phẩm nấm.

- Nuôi trồng quả thể nấm đông trùng hạ thảo loài Cordyceps militaris trên môi trường sử dụng nguyên liệu sâu chít tại Lạng Sơn cho các kết quả:

+ Khi thay thành phần nhộng tằm trong môi trường tổng hợp bằng thành phần sâu chít Lạng Sơn với lượng như nhau  thì khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất quả thể nấm đông trùng hạ thảo loài Cordyceps militaris là tương tự nhau. Hàm lượng chất Adenosin và chất Cordycepin có trong quả thể nấm khi nuôi trên môi trường sử dụng sâu chít Lạng Sơn lần lượt đạt là 2,81 mg/g và 8,04 mg/g, các chỉ tiêu vi sinh và hàm lượng một số chất không mong muốn  đều nằm trong giới hạn cho phép của Bộ Y tế đối với sản phẩm nấm. Tuy nhiên, hàm lường chất Cordycepin có trong quả thể nấm đông trùng khi nuôi trên nguyên liệu có sử dụng nhộng tằm cao hơn so với khi nuôi trên nguyên liệu sử dụng sâu chít Lạng Sơn. Mặt khác, nguyên liệu sâu chít là loại nguyên liệu đa số chỉ có các tỉnh miền núi phía bắc, chỉ có thèo mùa vụ nên giá cả khá cao và rất khó chủ động trong việc chủ động nuôi trồng nấm quanh năm, do đó, nhóm thực hiện đề tài khuyến cáo là nên sử dụng nguyên liệu nhộng tằm làm nguyên liệu để sản xuất và nuôi trồng quả thể nấm đông trùng hạ thảo là biện pháp tối ưu và cho hiệu quả.

- Đã tiến hành phân lập, thuần hóa và giữ giống nấm đông trùng hạ thảo loài Cordyceps militaris từ nguồn quả thể được nuôi trồng tại Lạng Sơn đạt tiêu chuẩn giống.

- Đã tổ chức một cuộc hội thảo tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn với 30 người tham gia để đánh giá hiệu quả mô hình nuôi trồng quả thể nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris được nuôi trồng tại tỉnh Lạng Sơn.

III. Tổng kinh phí thực hiện:

- 639.270.000 đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học tỉnh.

Nguồn tin: Theo Báo cáo Đề tài