Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Chủ nhiệm đề tài : KS. Phan Minh Hiệp. Đơn vị thực hiện: Cty TNHH MTV nông nghiệp Liên Sơn:  Thời gian thực hiện : Năm 2015 - 2017. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp.

I. Mục tiêu:

Khảo nghiệm đánh giá khả năng thích nghi, năng suất, chất lượng của các giống cây trồng mới (lúa, ngô, lạc, đỗ tương, rau) tìm ra được những giống cây trồng mới có đặc điểm phù hợp với điều kiện sản xuất của Lạng Sơn. Trên cơ sở đó bổ sung vào cơ cấu kinh tế cao cho tỉnh. Đồng thời tiếp thu những tiến bộ mới về  giống cây trồng có hiệu  quả của Trung Quốc áp dụng trong sản xuất nông nghiệp tại Lạng Sơn.

II. Kết quả nghiên cứu:

- Về cây Lúa: Đã chọn ra được 3 giống lúa Liên ưu 362, Lô ưu 2155 và giống đặc ưu 136 có nhiều đặc tính ưu việt: thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu khá, năng suất cao, chất lượng gạo ngon, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

       - Về cây ngô: Có 2 giống ngô tẻ là Vạn Xuyên 1306 và Quế đơn 688 có nhiều đặc tính tốt, chống hạn, năng suất cao, lá bi kín, có 1 giống ngô nếp là Quế nếp 522 năng suất tươi cao, ngon, dẻo, mầu hấp dẫn.

       - Về cây Lạc: 2 giống Quế hoa 1206 và Quế hoa số 1 có đặc tính hình thái, sinh trưởng phát triển tương đối tốt, năng suất khá, tuy nhiên so với đối chứng chưa tỏ ra nổi trội.

       - Về cây Đỗ tương: Các giống đỗ tương mới tỏ ra thích nghi với điều kiện khí hậu, đất đai tại Lạng Sơn, các chỉ tiêu theo dõi, mức độ nhiễm bệnh cho thấy đều tương tự hoặc nhỉnh hơn giống đối chứng, năng suất so với đối chứng tăng 3-5%, với mức tăng này chưa thực sự thuyết phục.

       - Về hai giống rau Dưa chuột Bạch Ngọc và đậu đũa cao sản, đây là những giống rau sinh trưởng phát triển rất phù hợp tại Lạng Sơn, cho năng suất cao, chất lượng tốt, cần nhanh chóng đưa vào sản xuất, bổ xung thêm phong phú cơ cấu các loại giống rau đặc sản.

       - Về các giống dưa vàng đều có khả năng sinh trưởng, phát triển tại Lạng Sơn, tuy nhiên đây là giống đòi hỏi điều kiện đầu tư thâm canh cao, qui trình kỹ thuật chặt chẽ. Trong đó giống dưa vàng ngọt số 12 có năng suất cao, màu đẹp, ngọt, đưa ra thị trường đạt hiệu quả kinh tế cao

       Đề tài đã xây dựng được quy trình thâm canh cho các giống cây trồng trên, hoàn thành đầy đủ về số lượng giống đưa vào khảo nghiệm, đảm bảo diện tích khảo nghiệm theo yêu cầu của đề tài  là 6 ha, bố trí cây trồng  đủ trong  vụ xuân và vụ mùa trong 3 năm làm đề tài. Đã tổ chức được một lớp tập huấn, tham quan trực tiếp mô hình tại điểm trình diễn, giới thiệu các giống mới cho 50 hộ nông dân tiếp nhận quy trình thâm canh giống trong tháng 6/2016. Tổ chức một cuộc hội thảo quốc tế cho 50 đại biểu với chuyên gia và các nhà khoa học, nhà quản lý tháng 6 năm 2017. Nhiều ý kiến đã được đưa ra trong hội thảo, đánh giá về nỗ lực triển khai dự án, đóng góp nhằm nhanh chóng ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất cho sản xuất nông nghiệp nhất là các tỉnh miền núi phía bắc...

III. Tổng kinh phí thực hiện:

- 3.228.400.000 đồng, trong đó:

- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học

570.000.000đ

- Từ nguồn tự có của tổ chức

948.400.000đ

- Từ nguồn khác                          

1.710.000.000đ

 

Nguồn tin: Theo Báo cáo Đề tài