Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Chủ nhiệm đề tài: PGS. Đinh Văn Hải. Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Thời gian thực hiện: 2015  2017. Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí chế tạo.

I. Mục tiêu:

Đưa ra thống kê chi tiết giá thành chế tạo một máy gieo hạt; Máy gieo hạt có năng suất lớn hơn lao động thủ công rất nhiều, giúp người lao động chủ động trong thời gian gieo trồng thời vụ, ít bị chi phối bởi thời tiết. Hiệu quả kinh tế của máy đem lại trong quá trình sử dụng lớn, người lao động có thể rút ngắn thời gian gieo trồng, làm việc khác kiếm thêm thu nhập.

II. Kết quả nghiên cứu:

Nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu tổng quan về quá trình gieo hạt thủ công theo phương thức truyền thống, phân tích các ưu nhược điểm của quá trình; Phân tích một số máy gieo hạt được ứng dụng tại nước ngoài với các ưu nhược điểm và khả năng ứng dụng vào Việt Nam. Phân tích một số máy gieo hạt được nghiên cứu, chế tạo tại Việt Nam và khả năng ứng dụng với địa hình miền núi Lạng Sơn.

Thiết kế sơ đồ nguyên lý, sơ đồ cấu tạo máy gieo hạt cho địa hình miền núi tỉnh Lạng Sơn. Thiết kế hệ cơ khí cho máy: hệ khung, hệ dẫn động, hệ động lực, ... Tính toán tối ưu hóa thiết kế và thẩm định mô phỏng thiết kế. Thiết kế hệ điện – điều khiển: hệ điện động lực, hệ điện điều khiển, hệ điều khiển máy

Phân loại các chi tiết điển hình trong máy gieo hạt: chi tiết dạng hộp, dạng càng, dạng trục, dạng bánh răng. Thiết kế qui trình công nghệ gia công các chi tiết điển hình. Lập sơ đồ qui trình công nghệ lắp ráp theo cụm và tổng thể máy gieo hạt. Thực hiện gia công các chi tiết điển hình của máy: cụm khung, cụm xẻ rãnh, cụm chia hạt,... Thực hiện lắp ráp, hiệu chỉnh máy gieo hạt. Quá trình được thực hiện tại phố Tân Long, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Việc chế tạo, lắp ráp và thử nghiệm tại địa bàn nhằm đảm bảo tính linh động, bám sát điều kiện địa hình.

Thử nghiệm máy gieo hạt trước khi gieo. Thử nghiệm máy gieo hạt thực tế gieo trên đồng ruộng tại xã Xuân Mai, huyện Văn Quan – Lạng Sơn, với địa hình hỗn hợp độ dốc theo phương gieo từ 0 đến 15 độ. Đưa ra qui trình vận hành máy gieo hạt và qui trình gieo hạt. Đưa ra qui trình bải trì, bảo dưỡng máy gieo hạt.

Đã hoàn thành các sản phẩm đăng ký dạng I, II, III của đề tài. Các bản vẽ và quy trình công nghệ rõ ràng, dễ áp dụng. So với đăng ký ban đầu, máy có những thay đổi nhỏ nhưng không làm thay đổi khả năng vận hành. Đưa ra thống kê chi tiết giá thành chế tạo một máy gieo hạt. Máy gieo hạt có năng suất lớn hơn lao động thủ công rất nhiều, giúp người lao động chủ động trong thời gian gieo trồng thời vụ, ít bị chi phối bởi thời tiết. Hiệu quả kinh tế của máy đem lại trong quá trình sử dụng lớn, người lao động có thể rút ngắn thời gian gieo trồng, làm việc khác kiếm thêm thu nhập...

III. Tổng kinh phí thực hiện:

- 474.090.000 đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học

Nguồn tin: Theo Báo cáo Đề tài