Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Chủ nhiệm Đề tài: KS. Đinh Long Xuyên. Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Văn Lãng. Thời gian thực hiện 2015 - 2017. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp.

I. Mục tiêu:

- Thiết lập cơ chế bảo hộ, quản lý và khai thác NHTT “Văn Lãng” cho sản phẩm quả Hồng Vành khuyên nhằm nâng cao giá trị, danh tiếng của sản phẩm bản địa mang NHTT trên thị trường.

- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cộng đồng người dân vùng sản xuất Hồng Vành khuyên huyện Văn Lãng trong việc sử dụng NHTT, chống các hành vi xâm phạm quyền; Góp phần đảm bảo đời sống cho người sản xuất và giữ gìn, phát huy các giá trị kinh tế, xã hội, văn hoá của sản phẩm quả Hồng Vành khuyên cho huyện Văn Lãng.

II. Kết quả nghiên cứu:

- Đã tổ chức điều tra, đánh giá được thực trạng sản xuất kinh doanh Hồng vành khuyên. Trong đó điều tra được diện tích hiện có của toàn huyện, tình hình sản xuất cây giống, tình hình thâm canh, chăm sóc và tiêu thụ sản phẩm quả Hồng vành khuyên. Với phương pháp chính là tổ chức điều tra ta các hộ trồng Hồng, thu thập thông tin và khai thác kinh nghiệm từ các cán bộ trực tiếp làm công tác nông nghiệp trên địa bàn huyện.

- Lập được bản đồ xác định vùng bảo hộ, với ranh giới vùng được xác định chủ yếu là diện tích hiện có và các vùng liền kề có triển vọng mở rộng trong thời kỳ giấy chứng nhận có hiệu lực. Đề tài sử dụng phương pháp kế thừa các tài liệu đã có kết hợp khoanh vẽ thực địa và chuyển họa lên phần mềm chuyên dụng về bản đồ để xây dựng.

- Tạo lập được bộ Hồ sơ để xin bảo hộ và được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận cấp văn bằng bảo hộ. Song song với quá trình lập hồ sơ, đề tài đã tiến hành các nội dung nghiên cứu phân tích chất lượng quả, xây dựng được các quy trình, quy chế phục vụ quản lý và phát triển NHTT, thiết kế tem nhãn, bao bì... Đây là tiền đề quan trọng để kế thừa và phát triển các chương trình xúc tiến thương mại, xây dựng vườn giống đầu dòng...

- Triển khai thí điểm một số hoạt động quản lý và phát triển NHTT được bảo hộ, thông qua các hoạt động bán hàng có sử dụng nhãn mác, bao bì được bảo hộ, tổ chức một số hoạt động quảng bá như tổ chức lễ công bố NHTT, xây dựng biển quảng cáo tấm lớn, in ấn tờ rơi, xây dựng phóng sự quảng cáo, lập webside trên internet, tổ chức tập huấn cho các hộ trồng hồng, cán bộ hội ở cơ sở... Qua đó bước đầu đã giúp người tiêu dùng biết đến sản phẩm quả Hồng vành khuyên của huyện nhiều hơn, các cán bộ Hội và nhân dân nắm được mục đích, ý nghĩa của văn bằng bảo hộ trong việc xây dựng thương hiệu đặc sản do nhân dân làm ra.

III. Tổng kinh phí thực hiện:

- 299.880.000 đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học tỉnh

Nguồn tin: Theo Báo cáo Đề tài