Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Chủ nhiệm đề tài: CN. Thi Văn Hạt. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Lạng Sơn. Thời gian thực hiện: 2014 - 2017. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp.

I. Mục tiêu:

Ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật để nhân giống khoai môn tại Lạng Sơn. Xây dựng mô hình thí nghiệm thâm canh giống khoai môn từ củ G1 có nguồn giống  từ cây nuôi cấy mô tế bào.

II. Kết quả nghiên cứu:

Đã tiếp nhận thành công và hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống khoai môn Tràng Định – Lạng Sơn bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào. Đối với cây khoai môn Tràng Định Lạng Sơn, phương pháp khử trùng thích hợp là xử lý hóa chất bằng dung dịch HgCl2 0,1%,  xử lý kép trong thời gian 14 phút. Phương thức ra cây trên khay ở giai đoạn vườn ươm cấp 1 cho hiệu quả cao, dễ thực hiện chăm sóc và vận chuyển cây giống; Sản xuất củ giống khoai môn G1 từ cây khoai môn nuôi cấy mô tại xã Mai Pha – TP Lạng Sơn. Cây khoai môn invitro được sản xuất  tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ lạng sơn có sức sống cao, tỷ lệ cây sống trên 99 %, quy trình luyện cây và ra cây ở giai đoạn vườn ươm đạt hiệu quả. Cây khoai môn invitro được sản xuất tại Lạng Sơn có số ngày sinh trưởng tương đương với số ngày sinh trưởng của cây khoai môn được trồng từ củ theo phương pháp thông thường là 218 ngày, sản lượng thực tế thu được ở thôn Khòn Khuyên xã Mai Pha là 2107 kg, đạt năng suất 243,24 kg/sào; Xây dựng mô hình thâm canh giống khoai môn từ củ G1 (bao gồm cả giống đối chứng) tại 2 huyện Lộc Bình và Tràng Định. Ở cả 2 mô hình ở 2 huyện, cây khoai môn có nguồn gốc từ củ G1 được sản xuất bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào cho các chỉ tiêu sinh trưởng như chiều cao, số lá cao hơn dẫn tới năng suất củ cũng cao hơn  so với cây khoai môn được trồng từ củ lưu giữ bằng phương pháp truyền thống. Cây giống trồng từ củ G1 của cây invitro cho tiềm năng năng suất củ tốt hơn so với giống trồng từ củ con giống địa phương. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong việc nhân giống cây khoai môn góp phần phục tráng, bảo tồn được nguồn gen cây khoai môn bản địa (giống khoai môn Tràng Định – Lạng Sơn), đồng thời giải quyết khâu cung cấp giống với số lượng giống đủ lớn và đạt chất lượng phục vụ vào sản xuất theo quy mô hàng hóa.

III. Tổng kinh phí thực hiện:

- 584.510.000 đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học

Nguồn tin: Theo Báo cáo Đề tài