Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Kim Loan. Đơn vị thực hiện: Chi cục Kiểm lâm Lạng Sơn. Thời gian thực hiện: 2014 - 2017. Lĩnh vực Nghiên cứu: Nông nghiệp.

I. Mục tiêu:

Xác định được tập đoàn cây có khả năng chống chịu lửa cao, phù hợp với điều kiện lập địa tỉnh Lạng Sơn. Xây dựng được mô hình đường băng cây xanh cản lửa phục vụ công tác phòng, chống cháy rừng của tỉnh.

II. Kết quả nghiên cứu:

Nhóm nghiên cứu đề tài đã tiến hành điều tra, khảo sát về Các nhân tố có ảnh hưởng rất lớn đến cháy rừng gồm: cấu trúc rừng (cấu trúc tầng tán, tổ thành loài cây), lớp cây tái sinh, thảm tươi cây bụi, vật liệu cháy và khối lượng vật liệu cháy, yếu tố xã hội. Vì vậy trong công tác bảo vệ, kinh doanh rừng và phòng cháy chữa cháy rừng cần có biện pháp phù hợp tác động vào những nhân tố trên để làm giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra; Các trạng thái rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh hầu hết đều bị tác động nên cấu trúc có thay đổi. Mật độ cây ở các trạng thái rừng tương đối thấp. Tổ thành loài cây ít loài có giá trị. Cây tái sinh da dạng và phát triển tốt. Thảm tươi, cây bụi phần lớn là các loài thảm tươi dễ cháy như: Guột, Dây leo, Cỏ tranh, Mua,Cỏ giác....

           Đề tài đã phân vùng trọng điểm cháy theo mức nguy cơ cháy thành 4 cấp cho các trạng thái rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo phương pháp đa tiêu chuẩn như sau: Cấp I, cấp ít có nguy cơ cháy: trạng thái IIIB, trạng thái IIIA2, trạng thái IIIA1, trạng thái IIb, rừng trồng Keo thuần loài; Cấp II, cấp có nguy cơ cháy: rừng trạng thái IIa, rừng trồng Hồi thuần loài, rừng trồng Mỡ thuần loài, rừng trồng Bạch đàn thuần loài, rừng hỗn loài Bạch đàn; Cấp III, cấp nguy cơ cháy cao: rừng tre nứa, rừng hỗn giao Thông; Cấp IV, cấp nguy cơ cháy rất cao gồm: rừng trồng Thông thuần loài; trạng thái Ic.

Đề tài đã xây dựng được bản đồ phân vùng trọng điểm cháy cho các trạng thái rừng, trong đó các vùng có nguy cơ cháy rất cao biểu thị bằng màu đỏ, vùng có nguy cơ cháy cao biểu thị bằng màu cam, vùng có nguy cơ cháy biểu thị bằng màu vàng, vùng ít có nguy cơ cháy biểu thị bằng màu xanh lá cây; Đề tài đã đề xuất được một số giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng cho tỉnh Lạng Sơn (Giải pháp về kinh tế - xã hội, giải pháp về kỹ thuật);  Đề tài đã điều tra và phỏng vấn người dân bản địa phát hiện được một số loài chủ yếu có khả năng chống chịu lửa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gồm: Vối thuốc, Cọc rào, Thẩu tấu,  Me rừng, Giổi xanh, Dứa bà, Kháo xanh, Chè san, Keo tai tượng, Tai chua. Đề tài cũng đã tiến hành lấy mẫu và phân tích các loài này với 14 tiêu chuẩn đánh giá để làm cơ sở lựa chọn loài cây chống chịu lửa; Sử dụng phương pháp đa tiêu chuẩn xử lý số liệu phân tích và lựa chọn được một số loài có khả năng chống chịu lửa cao để trồng mô hình đường băng xanh gồm: Vối thuốc, Tai chua, Giổi xanh, Keo tai tượng, Cọc rào, Dứa bà; Đề tài đã xây dựng được 4 mô hình đường băng xanh cản lửa với quy mô 1ha/mô hình tại xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình. Hiện nay các cây trồng trong mô hình đang ổn định sinh trưởng và phát triển. Trong số các mô hình có mô hình 3 là mô hình có tỷ lệ sống cao nhất và sức sinh trưởng tốt nhất, còn trong các loài cây thì có Vối thuốc, Dứa bà, Dứa ăn quả là các loài cây có tỷ lệ sống cao nhất và sức sinh trưởng tốt nhất. Có thể khuyến cáo sử dụng mô hình này trong điều kiện lập địa khó khăn để phòng chống cháy rừng (tầng cây cao trồng Vối thuốc, tầng thấp trồng Dứa bà, Dứa ăn quả). Các loài Giổi xanh, Keo, Tai chua, Cọc rào không phù hợp với điều kiện đất đai và khí hậu khắc nghiệt tại khu vực trồng mô hình nghiên cứu. Nhưng các loài cây này có thể khuyến cáo trồng ở các điều kiện lập địa thuận lợi hơn.

III. Tổng kinh phí thực hiện:

- 495.980.000 đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học

 

Nguồn tin: Theo Báo cáo Đề tài