Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Chủ nhiệm đề tài: KS. Hoàng Mạnh Chức. Đơn vị thực hiện: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn. Thời gian thực hiện: 2014 - 2017. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp.

          I. Mục tiêu:

Khảo nghiệm một số giống bạch đàn mới nhằm xác định được khả năng sinh trưởng, phát triển và mức độ phù hợp với điều kiện lập địa, khí hậu của Lạng Sơn.

          II. Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã tiến hành trồng, chăm sóc, bảo vệ được 06 ha rừng khảo nghiệm bằng các dòng bạch đàn mới có năng suất chất lượng cao đã được Bộ Nông nghiệp-PTNT công nhận là giống tiến bộ kỹ thuật gồm: dòng PNCT3, dòng PNCTIV, dòng PN108, dòng UP99, dòng UP35 và dòng PN14 (đối chứng) trên địa bàn xã Minh Sơn (4 ha), huyện Hữu Lũng  và xã Trung Thành ( 2 ha), huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay tỷ lệ sống của rừng trồng đạt từ 92 - 95%, cây trồng có sức sống tốt, sinh trưởng ổn định; Đề tài đã tiến hành theo dõi, đo đếm và xử lý số liệu điều tra, đánh giá sinh trưởng, phân tích ảnh hưởng của nhân tố giống và khối tới sinh trưởng của các dòng Bạch đàn. Trên cơ sở đó đề tài đã lựa chọn và đề xuất 02 dòng vượt trội nhất là dòng Bạch đàn PNCT3 và dòng UP99 để khuyến cáo sử dụng trồng rừng kinh tế trên địa bàn huyện Hữu Lũng, và những nơi có điều kiện tương tự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể: Dòng PNCT3 là giống tiến bộ kỹ thuật đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận tại Quyết định số 388-QĐ-BNN-TCLN ngày 07/3/2014. Năng suất khảo nghiệm trồng tại Hữu Lũng đạt 34,7m3/ha/năm ở thời điểm 28 tháng tuổi, các cây trong lâm phần sinh trưởng rất đồng đều, ít cành nhánh, khả năng tỉa thưa tự nhiên tốt, khả năng chống chịu bệnh tốt; Dòng UP99 là giống tiến bộ kỹ thuật đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận tại Quyết định số 65/QĐ-BNN-TCLN ngày 11/01/2013. Năng suất khảo nghiệm trồng tại Hữu Lũng đạt 32,19m3/ha/năm ở thời điểm 28 tháng tuổi; thân thẳng, ít cành nhánh, khả năng tỉa thưa tự nhiên tốt, khả năng chống chịu bệnh tốt.

Đề tài đã xây dựng được quy trình trồng, chăm sóc các dòng bạch đàn PNCT3 và UP99; Đề tài đã tiến hành tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến chuyên gia và hội nghị đầu bờ để tuyên truyền kết quả khảo nghiệm, khuyến cáo sử dụng dòng có năng suất, chất lượng trên địa bàn thực hiện khảo nghiệm...

          III. Tổng kinh phí thực hiện:

          - 645.566.000 đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học

                    Nguôn tin: Theo Báo cáo Đề tài