Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hồng. Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT. Thời gian thực hiện: 2014 - 2016. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp.

          I. Mục tiêu:

Điều tra đánh giá thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) gây ô nhiễm môi trường, đề xuất những giải pháp quản lý, sử dụng thuốc BVTV và xây dựng mô hình cộng đồng quản lý, sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường góp phần tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Điều tra đánh giá thực trạng quản lý, kinh doanh sử dụng thuốc BVTV tỉnh Lạng Sơn (địa điểm điều tra tại 03 xã của 03 huyện khác nhau đại diện cho sản xuất nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn, gồm 01 xã biên giới và 02 xã nội địa); Xác định trữ lượng bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng (bao bì thuốc BVTV) của từng quy mô sản xuất để đề xuất mô hình thu gom, sử lý có sự tham gia của công đồng phù hợp với cấp xã, huyện; Xây dựng mô hình quản lý, sử dụng thuốc  BVTV,  tổ chức thu gom và xử lý bao bì thuốc BVTV đảm bảo vệ sinh môi trường với sự tham gia của cộng đồng. Xác định được cơ chế quản lý, vận hành và duy trì mô hình thu gom và tiêu hủy bao bì thuốc BVTV một cách bền vững trên diện rộng phù hợp với các điều kiện canh tác nông nghiệp tại Lạng Sơn; Đề xuất được mẫu thiết kế bể lưu chứa, xử lý phù hợp, thể tích và mật độ bể chứa cần xác định một cách phù hợp với quy mô của cộng đồng đặc thù của các vùng sản xuất nông nghiêp của tỉnh Lạng Sơn; Chuyển giao mô hình, kỹ thuật sử dụng, thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV có sự tham gia của cộng đồng tại nơi thực hiện đề tài.

          II. Kết quả nghiên cứu:

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra thực trạng quản lý, kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV, đánh giá thực trạng ô nhiễm mði trường do bao bì thuốc BVTV phát thải tại 03 xã đại diện cho các vùng sản xuất nông nghiệp chủ yếu của tỉnh Lạng Sơn. Kết quả: Trên địa bàn tỉnh có 02 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV và 372 cá nhân có chứng chỉ hành nghề đang hoạt động buôn bán thuốc BVTV. Trong đó số có cửa hàng cố định là 215 cơ sở (102 cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV, 113 cơ sở chưa được cấp), 157 cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ theo mùa vụ, không có quầy hàng ổn định, chủ yếu bán tại các chợ phiên. Thực tế điều tra cho thấy, 100% người bán thuốc BVTV được hỏi chấp hành tốt các quy định của nhà nước về kinh doanh thuốc BVTV (chứng chỉ hành nghề, giấy phép kinh doanh, điều kiện kinh doanh). Đa số đều có hiểu biết về các loại sâu bệnh trên cây trồng và các loại thuốc BVTV phòng trừ để hướng dẫn cho người nông dân mua đúng thuốc. Tuy nhiên, vẫn có 30% người được hỏi bán thuốc chưa đúng chủng loại, bán nhiều loại thuốc cho người nông dân sử dụng một lúc. Và đa số (80%) chưa nhắc nhở người mua thuốc thu gom bao bì sau khi sử dụng, cũng như chưa có hiểu biết về vấn đề thu gom và xử lý bao bì thuốc BVTV. Lượng thuốc được tiêu thụ trong vụ Đông Xuân nhiều hơn vụ Mùa và chủ yếu là các loại thuốc sử dụng trên cây lúa, rau màu, cây ăn quả...

Qua điều tra cho thấy, 100% các nhà quản lý đều nhận thức được sự ảnh hưởng của bao bì thuốc BVTV hiện nay đến môi trường sống, đến chất lượng nông sản và sức khỏe cộng đồng. Và các cơ quan quản lý cũng như chính quyền cơ sở đã quan tâm và bước đầu triển khai các hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, trong đó có vấn đề thu gom và xử lý bao bì thuốc BVTV như: tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường; lập kế hoạch xây dựng các điểm thu gom bao bì thuốc BVTV trong chương trình xây dựng Nông thôn mới của xã; phát động các phong trào ra quân vệ sinh đồng ruộng; ...

Qua nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ trạm BVTV, trạm Khuyến nông các huyện hàng năm, người nông dân đã có hiểu biết về sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả theo nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ và liều lượng, đúng cách), sử dụng bảo hộ lao động khi phun thuốc, .... Tuy nhiên, chỉ 40% nông dân vận dụng vào sản xuất, số còn lại vẫn làm theo tập quán cũ. Gần như 100% người nông dân sau khi sử dụng thuốc BVTV không thu gom bao bì mà vứt ngay tại địa điểm lấy nước pha thuốc, dẫn đến tình trạng bao bì thuốc BVTV xuất hiện rất nhiều tại các bờ suối, kênh dẫn nước...

Xây dựng mô hình quản lý, sử dụng thuốc BVTV, tổ chức thu gom và xử lý bao bì thuốc BVTV đảm bảo vệ sinh môi trường với sự tham gia của cộng đồng. Xác định được cơ chế quản lý, vận hành và duy trì mô hình thu gom và tiêu hủy bao bì thuốc BVTV một cách bền vững trên diện rộng phù hợp với các điều kiện canh tác nông nghiệp tại Lạng Sơn; Tập huấn, chuyển giao các giải pháp quản lý, sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả tại cộng đồng, tuyên truyền nâng cao nhận thức và kiến thức cho nông dân về việc quản lý thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV: Sau khi được tập huấn, cán bộ địa phương và nông dân tham gia mô hình đã nắm được các kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả và quy trình thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV. Các hộ cam kết sẽ tự thu gom bao bì thuốc BVTV vào đúng các bể đã đặt tại mô hình....

          III. Tổng kinh phí thực hiện:

- 449.512.000 đồng từ nguồn nghân sách sự nghiệp khoa học

         

Nguồn tin: Theo Báo cáo Đề tài