Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Chủ nhiệm dự án: ThS. Nguyễn Mạnh Tường. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ưng dụng tiến bộ KH&CN Lạng Sơn. Thời gian thực hiện: 2014 - 2016. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp.

I. Mục tiêu:

Ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cho một số loại dưa và hoa trong nhà lưới, nhà kính, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích

Tiếp nhận công nghệ và xây dựng thành công mô hình 7 giống dưa thơm: Ngân Huy, Kim cô nương, Tú Phụng, Thu Hương, Bảo Khuê, Thiên Nữ, Chu Phấn bằng công nghệ trồng cây trong giá thể và hệ thống tưới nhỏ giọt. Năng suất đạt 25- 30 tấn/ha, chất lượng tốt, ATVSTP; Tiếp nhận công nghệ và xây dựng mô hình sản xuất hoa lan Thạch Hộc trong nhà kính sử dụng công nghệ trồng cây trong giá thể (bao gồm các công đoạn nuôi cấy mô, trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản, phòng trừ sâu bệnh). Chất lượng cây giống tốt, tỷ lệ xuất vườn > 90%; Tiếp nhận công nghệ và xây dựng mô hình sản xuất hoa Tuy lip sử dụng công nghệ trồng cây trong giá thể (bao gồm các công đoạn nuôi trồng, chăm sóc, bảo quản, phòng trừ sâu bệnh, vận chuyển) tại Lạng Sơn. Tỷ lệ xuất vườn > 95%, hoa đẹp, chất lượng cao

II. Kết quả nghiên cứu:

Đào tạo và tiếp nhận công nghệ:  Đã đào tạo được 06 cán bộ kỹ thuật của đơn vị nắm vững các quy trình công nghệ về nhân giống, nuôi trồng, bảo quản hoa Lan Thạch Hộc; các quy trình trồng, chăm sóc  hoa tulip, 7 giống dưa thơm, vận hành được các thiết bị máy móc, có khả năng tổ chức thực hiện và lập kế hoạch nhân giống, nuôi trồng và hạch toán kinh tế. Các quy trình bao gồm: Quy trình kỹ thuật  trồng, chăm sóc dưa Ngân Huy; Quy trình kỹ thuật  trồng, chăm sóc dưa Kim Cô nương; Quy trình kỹ thuật  trồng, chăm sóc dưa Tú Phụng; Quy trình kỹ thuật  trồng, chăm sóc dưa Thu Hương; Quy trình kỹ thuật  trồng, chăm sóc dưa Bảo Khuê; Quy trình kỹ thuật  trồng, chăm sóc dưa Thiên Nữ; Quy trình kỹ thuật  trồng, chăm sóc dưa Chu Phấn; Quy trình kỹ thuật  trồng chăm sóc hoa tulip; Quy trình công nghệ nhân giống hoa lan Thạch hộc bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào; Quy trình công nghệ nuôi trồng hoa lan Thạch Hộc sau nuôi cấy mô...

Hình thức tiếp nhận công nghệ trồng, chăm sóc dưa thơm và hoa tuy lip do Viện cây lương thực và thực phẩm chuyển giao. Trung tâm cử cán bộ xuống Viện và Công ty Biopharm Hòa Bình học tập tiếp nhận quy trình, trong quá trình thực hiện Viện cây lương thực thực phẩm và chuyên gia Công ty cử chuyên gia lên tận nơi tiếp tục hướng dẫn chỉ đạo tại Trung tâm. Cán bộ tiếp nhận công nghệ và tham gia....

Kết quả các cán bộ kỹ thuật sau đào tạo đã cơ bản nắm lý thuyết và thao tác thực hành kỹ thuật trồng chãm sóc dýa thõm: xử lý giá thể, kỹ thuật trồng, chãm sóc, thu hoạch, phòng trừ sâu bệnh hại, hạch toán hiệu quả kinh tế, xây dựng kế hoạch sản xuất. Đối với nuôi trồng hoa tuy lip, ngoài các yếu tố kỹ thuật trồng chăm sóc, cán bộ đã nắm được kỹ thuật điều khiển hoa ra đúng tết nguyên đán. Đối với tiếp nhận quy trěnh nuôi cấy mô, nuôi trồng và chăm sóc hoa lan Thạch Hộc, các cán bộ của dự án đã nắm vững lý thuyết và thao tác thực hành kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật trong nhân giống Lan Thạch Hộc: phương pháp pha hoá chất; phương pháp pha môi trường nuôi cấy; phương pháp thu mẫu, xử lý mẫu, vô trùng và vào mẫu; phương pháp tạo cụm chồi, nhân chồi; phương pháp tạo mô sẹo; phương pháp tạo cây hoàn chỉnh, phương pháp chuyển cây ra vườn ươm và chăm sóc cây sau nuôi cấy invitro.

Tổ chức các hội nghị đầu bờ và hội thảo khoa học

Tổ chức hội nghị đầu bờ: Mở 01 hội nghị đầu bờ cho người dân tham quan học tập mô hình trồng hoa tulip, lan Thạch hộc và dưa thơm. Số lượng: 40 người/Hội nghị. Nội dung: Giới thiệu quy trình kỹ thuật mới và tham quan mô hình trình diễn.

Tổ chức hội thảo: Mở 01 hội thảo khoa học bao gồm những nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nông dân nhằm đánh giá, mở rộng mô hình Số lượng: 40 người x Hội thảo. Nội dung: Tham quan mô hình trình diễn, đánh giá mở rộng quy trình kỹ thuật mới....

III. Tổng kinh phí thực hiện:

1.097.652.000 đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học

Nguồn tin: Theo Báo cáo Dự án