Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Chủ nhiệm đề tài:  KS. Lâm Mai Tùng. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Lạng Sơn. Thời gian thực hiện: 2012 - 2015. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp.

I. Mục tiêu:

Ứng dụng quy trình nhân giống chuối bằng phương pháp nuôi cấy mô và sản xuất thử nghiệm 2.000 cây giống chuối tiêu hồng đủ tiêu chuẩn xuất vườn. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng mô hình thâm canh chuối tiêu hồng nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô với quy mô 1,5 ha, đạt năng suất 40-45 tấn/ha và chuyển giao kỹ thuật thâm canh chuối cho người dân khu vực.

II. Kết quả nghiên cứu:

Nhóm nghiên cứu đã ứng dụng quy trình nhân giống chuối tiêu hồng bằng phương pháp nuôi cấy mô để sản xuất cây giống chuối tiêu hồng nuôi cấy mô tại Lạng Sơn. Ứng dụng TBKT xây dựng mô hình thâm canh chuối tiêu hồng nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô. Tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật thâm canh chuối tiêu hồng NCM.

Kết quả: Ứng dụng quy trình nhân giống chuối tiêu hồng bằng phương pháp nuôi cấy mô và vận hành quy trình để sản xuất thử: Đào tạo 02 cán bộ nắm vững các thao tác kỹ thuật của Quy trình nhân giống chuối bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào; Tổ chức sản xuất thử giống chuối tiêu hồng trong Labo nuôi cấy mô tế bào và  vườn ươm số lượng 2000 cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn; Kết quả xây dựng mô hình thâm canh chuối tiêu hồng NCM nhân giống tại Trung tâm ƯDTB KHCN tỉnh Lạng Sơn. Mô hình thâm canh chuối tiêu hồng NCM được triển khai tại thôn Quảng Hồng 1 và Quảng Hồng 2, xã Quảng Lạc, TP Lạng Sơn quy mô hộ, gia đình, diện tích mô hình là 0,5ha với số lượng 1.100 cây. Thời điểm trồng:  tháng 10/2013  Thực liệu là giống chuối tiêu hồng NCM được nhân giống tại Trung tâm ƯDTB KHCN tỉnh Lạng Sơn. Áp dụng quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc chuối tiêu hồng NCM có bổ sung thêm một số TBKT phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương như: Biện pháp chống rét cho cây; Sử dụng vật liệu giữ ẩm AMS-1; Sử dụng túi nilon bao buồng quả; Hội nghị đầu bờ, tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật thâm canh chuối  tiêu hồng nuôi cấy mô        Chuyển tải các thông tin của tài liệu tập huấn „Kỹ thuật thâm canh chuối  tiêu hồng nuôi cấy mô“ sang Power point kèm hình ảnh minh họa cho từng hạng mục công việc chăm sóc trên vườn chuối.

            Phối hợp cùng Trạm Khuyến nông huyện, UBND xã sở tại tổ chức tập huấn 02 lớp kỹ thuật thâm canh chuối  tiêu hồng nuôi cấy mô tại xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng và xã Quảng Lạc, TP Lạng Sơn cho 40 lượt người dân khu vực tham dự.

III. Tổng kinh phí thực hiện:

- 300.000.000 từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học

 

Nguồn tin: Theo báo cáo Đề tài