Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Chủ nhiệm dự án: ThS. Nguyễn Duy Đông. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. Thời gian thực hiện 2012 - 2015. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp.

I. Mục tiêu:

Chuyển giao kỹ thuật trồng chăm sóc nho theo công nghệ của Trung Quốc cho người nông dân. Đào tạo, bổ sung thêm kiến thức cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật về công nghệ trồng nho trên diện rộng. Bổ sung và hoàn chỉnh quy trình trồng hai giống nho Cự Phong và Tảo Hồng để phổ biến và nhân rộng mô hình.

II. Kết quả nghiên cứu:

Nhóm nghiên cứu Dự án đã tiến hành khảo sát, lựa chọn địa điểm thực hiện mô hình mở rộng trồng khảo nghiệm hai giống nho Cự Phong và Tảo Hồng Trung Quốc tại thành phố Lạng Sơn với các tiêu chí về địa điểm thực hiện mô hình và tiêu chí cho các hộ gia đình như: Về Địa điểm thực hiện mô hình: Địa điểm thực hiện mô hình phải có đường giao thông  thuận tiện, đảm bảo thuận tiện cho việc vận chuyển giống, vật tư phân bón, có hệ thống nước tưới tiêu thuận lợi. Đất trồng Nho là đất phù sa hoặc đất thịt nhẹ, thoát nước tốt, không bị ngập úng. Về tiêu chí chọn hộ: Các hộ dân tham gia thực hiện dự án phải tự nguyện, có kinh nghiệm và có nhiều kết quả trong sản xuất Nông nghiệp, có khả năng đóng góp 70% kinh phí của dự án, đảm bảo đáp ứng đủ nguồn lực (nhân công lao động) để thực hiện mô hình, trực tiếp trồng và chăm sóc mô hình, có khả năng tiếp nhận công nghệ và chấp hành đầy đủ quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn. Kết quả, dự án đã lựa chọn được 4.000m2 diện tích và 03 hộ gia đình tham gia thực hiện mô hình tại thôn Nà Chuông I xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn  đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên.

Qua ba năm thực hiện Dự án mở rộng mô hình trồng khảo nghiệm giống nho Cự Phong và Tảo Hồng Trung Quốc tại thôn Nà Chuông I, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, dự án đã đạt được một số kết quả như sau:

Các cán bộ kỹ thuật và chuyên gia đã chuyển giao đúng quy trình kỹ thuật cho các hộ dân thực hiện mô hình với nhiều hình thức như: Tập huấn, hướng dẫn trực tiếp tại đồng ruộng, cung cấp tài liệu liên quan, theo dõi đồng ruộng,... Qua việc thực hiện dự án, người dân đã tiếp nhận được kỹ thuật trồng và chăm sóc hai giống nho trên theo hướng dẫn của chuyên gia Trung Quốc và cán bộ kỹ thuật của Trung tâm. Hiện tại các hộ dân đã mạnh dạn đầu tư mở rộng thêm diện tích trồng nho lên đến 29 sào (gấp 2,6 lần so với diện tích của mô hình mở rộng).

Dự án đã chủ động được khâu sản xuất giống tại Trung tâm bằng phương pháp giâm hom, cây giống đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn. Mô hình trồng khảo nghiệm giống nho Cự phong và Tảo Hồng Trung Quốc tại thôn Nà Chuông I, xã Mai Pha có tỷ lệ cây sống sau trồng đạt 100%. Năng suất của nho Cự Phong năm thứ nhất đạt 362kg/ sào và năm thứ hai đạt 456 kg/ sào và đến năm thứ ba đạt 653kg/ sào. Đối với nho Tảo Hồng, năm đầu tiên đạt 280kg/sào tăng dần năm thứ hai đạt 411kg/sào và năm thứ ba đạt 466kg/sào. Năng suất cả hai đều tăng dần trong 3 năm đầu. Chất lượng quả tại mô hình đồng đều, Nho Cự Phong có trọng lượng quả trung bình đạt 10,4g/quả, độ ngọt trung bình đạt 17,26 độ Brix. Nho Tảo Hồng có trọng lượng trung bình quả đạt  8,3g/quả, độ ngọt trung bình đạt 13,01 độ Brix.

III. Tổng kinh phí thực hiện:

- 575.000.000 đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học.

Nguồn tin: Theo Báo cáo Dự án