Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Chủ nhiệm dự án: KS. Chu Xuân Tiến. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Lạng Sơn. Thời gian thực hiện 2012 - 2015. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp.

          I. Mục Tiêu:

Chuyển giao được tiến bộ kỹ thuật trong công tác phối giống nhân tạo cho bò, kỹ thuật chăn nuôi, kỹ thuật trồng, chế biến cỏ và chế biến một số phế phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò; Xây dựng  mô hình chăn nuôi bò sinh sản, vỗ béo và trồng cỏ thâm canh; Đào tạo tập huấn  kỹ thuật trong các lĩnh vực: thụ tinh nhân tạo cho bò (dẫn tinh viên), kỹ thuật chăn nuôi, thú y, kỹ thuật trồng cỏ thâm canh, kỹ thuật chế biến thức ăn cho bò.

          II. Kết quả nghiên cứu:

Chọn điểm. Dự án chọn 3 xã thuộc 3 huyện để tham gia dự án: Xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng; Xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan; Xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia. Đây là những huyện và xã có truyền thống chăn nuôi bò thịt, có số lượng bò ổn định trong nhiều năm. Đồng cỏ tự nhiên tại đây tương đối tốt, thuận tiện cho việc chăn thả. Nhân dân tại đây có kinh nghiệm chăn nuôi bò, nhiệt tình tham gia dự án. Đó là những tiền đề cơ bản để bảo đảm cho dự án thành công. Đối tượng chọn. Các hộ gia đình chăn nuôi trong xã đặt dự án đều được tham gia khi có đủ các điều kiện quy định của dự án. Chọn hộ. Dự án cùng chính quyền xã, thôn tham gia dự án điều tra chọn hộ đủ các tiêu chuẩn để tham gia dự án. Các hộ tham gia dự án phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: Tự nguyện tham gia dự án. Có bò đủ tiêu chuẩn tham gia dự án. Có kinh nghiệm chăn nuôi bò. Ký cam kết thực hiện theo những yêu cầu và quy định của dự án.

Kết quả đào tạo tập huấn và chuyển giao công nghệ như sau: Quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho bò; Quy trình vệ sinh thú y trong chăn nuôi bò thịt; Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng bò cái sinh sản: giai đoạn nuôi con, giai đoạn tách con chờ phối, giai đoạn trước, trong và sau khi đẻ; Quy trình kỹ thuật  nuôi bê tách mẹ, bê tơ lỡ đến phối giống lần đầu; Quy trình kỹ thuật nuôi bò thịt thâm canh và vỗ béo trước khi giết thịt; Quy trình quản lý, chăm sóc bò thịt; Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến cỏ VA-06 và cỏ Ghi-nê TD 58; Quy trình chế biến một số phế, phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò. Về đào tạo. Đào tạo 03 kỹ thuật viên thụ tinh nhân tạo thành thạo tay nghề; Đào tạo 03 thú y viên nắm chắc về quy trình chăn nuôi, chăm sóc nuôi dưỡng, thú y và phòng trừ bệnh dịch cho bò; Đào tạo 03 cán bộ kỹ thuật chăn nuôi, quản lý chăn nuôi nắm vững quy trình kỹ thuật và làm chủ được công nghệ từ cơ quan chuyển giao. Tập huấn 2 lớp cho 72 hộ tham gia mô hình của dự án.

          Về xây dựng mô hình:

Mô hình chăn nuôi bò sinh sản 240 con, có 2 loại mô hình: Mô hình chăn nuôi tập trung: 6 hộ, 10 bò/01 hộ. Mỗi huyện 2 hộ; Mô hình chăn nuôi phân tán: 60 hộ, 3 bò/01 hộ. Mỗi huyện 20 hộ.

Mô hình chăn nuôi vỗ béo bò thịt 240 con, có 2 loại mô hình: Mô hình chăn nuôi tập trung: 6 hộ, 10 bò / 01 hộ. Mỗi huyện 2 hộ; Mô hình chăn nuôi phân tán: 60 hộ, 3 bò / 01 hộ. Mỗi huyện 20 hộ.

Mô hình trồng cỏ thâm canh: Tổng diện tích trồng toàn dự án: 12 ha; Địa bàn thực hiện: 3 huyện, mỗi huyện 4 ha. Loại mô hình. Mô hình tập trung: 12 hộ, mỗi hộ 1.000 m2 cỏ VA-06 và 500 m2 cỏ Ghi-nê. Mỗi huyện 4 hộ; Mô hình vệ tinh: 120 hộ, mỗi hộ 650 m2 cỏ VA-06 và 200 m2 cỏ Ghi-nê. Mỗi huyện 40 hộ. Cơ cấu giống cỏ trồng: Dự án trồng 02 loại cỏ: Cỏ VA-06 và cỏ Ghi-nê TD 58.

Với những thành công trên, có thể khẳng định về mức độ chắc chắn và bền vững thành công của dự án khi triển khai ra diện rộng. Kết quả đã thuyết phục được người chăn nuôi và các cấp chính quyền. Kết quả của dự án sẽ là nhân tố then chốt trong việc cải tạo nâng cao chất lượng bò giống thịt, nhằm phát triển đàn bò bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao trong thời gian tới.

          III. Tổng kinh phí thực hiện

- 4.754.861.000 đồng. Trong đó:

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học Trung ương: 1.750.000.000 đồng

+ Ngân sách sự nghiệp địa phương: 993.549.000 đồng

+ Vốn đóng góp của hộ nuôi bò: 2.011.312.000 đồng  

 

          Nguồn tin: Theo Báo cáo Dự án