Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Sỹ Trọng. Đơn vị thực hiện: Trường CĐSP Lạng Sơn. Thời gian thực hiện: 2014 - 2015. Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội.

I. Mục tiêu:

Xây dựng và sử dụng bộ TN Vật lí chế tạo bởi những vật liệu quen thuộc, dễ

kiếm, đáp ứng yêu cầu thực tiễn GD trong giai đoạn hiện nay và xu hướng phát trển GD trong tương lai góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Vật lí ở trường THCS.

II. Kết quả nghiên cứu:

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra thực trạng sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lý ở các trường THCS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Xây dựng bộ thí nghiệm nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn vật lý ở các trường THCS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Thực nghiệm sư phạm...

Kết quả khảo sát đối với bộ thí nghiệm mới,  đối tượng 159 GV và 500 HS. Thái độ của học sinh, sinh viên khi sử dụng bộ thí nghiệm mới. Trên 80% học sinh thích thú khi sử dụng bộ TNVL (đơn giản) chế tạo từ vật liệu quen thuộc, dễ kiếm trong  học tập môn VL THCS. Điều này chứng tỏ bộ thí nghiệm mới bước đầu đã nhận được sự quan tâm và hứng khởi từ phía học sinh; Mức độ phù hợp của bộ thí nghiệm mới. Kết quả bảng tổng hợp cho thấy: 100%  GV được hỏi ý kiến đều đánh giá cao sự phù hợp của bộ TNVL chế tạo từ những vật liệu quen thuộc, dễ kiếm trong học tập môn VL THCS, đặc biệt phù hợp với điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất và có tác dụng giáo dục, giáo dưỡng cao. Sử dụng  TN với các đặc điểm đã nêu được sự đánh giá cao của người dạy và người học. Cần thiết phải sử dụng nhiều hơn loại TN này trong dạy học Vật lí THCS....

Qua kết quả thực nghiệm trên cả 3 loại vùng trường trên địa bàn Tỉnh Lạng Sơn chúng tôi thấy: Sử dụng đồ dùng và thí nghiệm Vật lí chế tạo từ vật liệu quen thuộc dễ kiếm cải thiện đáng kể kết quả học tập của học sinh; Mức độ ảnh hưởng ES của việc sử dụng dụng cụ và thí nghiệm  vật lí chế tạo từ vật liệu quen thuộc dễ kiếm có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập của học sinh ở cả 3 loại vùng trường. Điều này phù hợp với kết quả khảo sát cho thấy bộ thí nghiệm có thể dùng cho cả 3 loại vùng trường trên địa bàn Tỉnh Lạng Sơn; Sử dụng bộ TN mới đã cải thiện chất lượng dạy học môn Vật lí ở các trường THCS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn...

III. Tổng kinh phí thực hiện:

- 349.814.000 đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học

Nguồn tin: Theo Báo cáo Đề tài