Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa. Đơn vị thực hiện: Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn. Thời gian thực hiện: 2014 - 2015. Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học kỹ thuật công nghệ.

I. Mục tiêu:

Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quản lý các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, góp phần phục vụ công tác phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của tỉnh Lạng Sơn và của Bộ Công Thương. Tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý nhà nước, từng bước thực hiện Chính phủ điện tử nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động nội bộ của cơ quan Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để tạođiều kiện tốt nhất phục vụ các tổ chức, công dân, trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

II. Kết quả nghiên cứu:

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng. Qua quá trình điều tra, khảo sát việc quản lý các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh Lạng sơn thấy một số điều như sau: Quá trình quản lý chủ yếu bằng thủ công. Lưu dữ liệu các đối tượng chủ yếu bằng excel. Không có sự thống nhất trong quản lý. Các loại dữ liệu lưu còn có nhiều sơ sót. Ví dụ như ngày tháng đăng ký kinh doanh có thể nhầm (không phải kiểu date trong excel) Từ các vấn đề như trên, dẫn đến: Mất nhiều thời gian để đưa ra các báo cáo số liệu theo yêu cầu. Theo thời gian, càng ngày càng khó quản lý các tổ chức, cá nhân. Mất nhiều nhân lực để quản lý. Khó đồng bộ thông tin quản lý các tổ chức, cá nhân.

Đề tài đã xây dựng mới Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Kết quả: Hệ thống cơ sở dữ liệu phần mềm giúp quản lý các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh một cách tập trung, khắc phục tình trạng tản mạn, thất lạc, sai lệch thông tin. Cung cấp thông tin chi tiết về các đối tượng hoạt động sản xuất kinh doanh và các báo cáo theo mẫu phục vụ yêu cầu của lãnh đạo, cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn nhanh chóng, chính xác, đầy đủ và kịp thời; Phần mềm cung cấp cho người dùng khả năng làm việc từ xa, người sử dụng có thể truy cập tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet; Nâng cao trình độ ứng dụng và sử dụng các công cụ CNTT, tạo tác phong làm việc hiện đại, hiệu quả trong môi trường mạng và sử dụng thông tin điện tử, tạo sự thay đổi tích cực trong các quy trình xử lý thông tin, xử lý công việc của lãnh đạo, cán bộ chuyên viên trong cơ quan; Tạo môi trường trao đổi ý kiến, thảo luận, chia sẻ thông tin rộng rãi, nhanh chóng, đầy đủ. Mọi người sẽ giao tiếp với nhau, hiểu biết, gần gũi nhau hơn, lãnh đạo có thể truyền đạt được ý chí của mình cho các nhân viên dễ dàng hơn.

Nhóm nghiên cứu đã chuyển giao công nghệ và đào tạo tập huấn Gồm hướng dẫn về giải pháp, quy trình và chuyển giao công nghệ: Hướng dẫn giải pháp, quy trình: Quy chế sử dụng phần mềm; Quy chế đảm bảo an toàn an ninh thông tin: Chuyển giao công nghệ và  phần mềm:  Chuyển giao công nghệ và website hệ thống “Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” và bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng. Cách thức tổ chức: Lớp hướng dẫn tập trung. Đối tượng tham dự: Toàn bộ công chức thuộc 12 đội chi cục Quản lý thị trường, Trạm KSLH Dốc Quýt, Đội 389. Đánh giá: Sau 2 buổi hướng dẫn. Các cán bộ thuộc Chi cục quản lý thị trường đã nắm được cách sử dụng, các chức năng của phần mềm, cách xuất ra báo cáo, gửi văn bản… Người quản trị có thể quản lý được tài khoản người sử dụng, các đội tham gia hệ thống, phân quyền cho các tài khoản, gửi văn, xuất các mẫu báo cáo theo biểu mẫu; Đã đưa chương trình quản lý các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh lên trên Internet; nhập dữ liệu điện tử và xây dựng quy chế...

III. Tổng kinh phí thực hiện:

- 318.900.000 đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học

 

Nguồn Tin: Theo Báo cáo Đề tài