Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Chủ nhiệm Đề tài: CN. Bế Cao Chuyển. Đơn vị thực hiện: Ban quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn, Lạng Sơn. Thời gian thực hiện: 2012 - 2014. Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội.

I. Mục tiêu.

- Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân gian trong các di tích lịch sử văn hóa trên vùng cao Mẫu Sơn nhằm bảo tồn phát huy giá trị văn hóa, tín ngưỡng của các dân tộc Tày, Dao thể hiện trong các nghi lễ tại điểm sinh hoạt tâm linh trên núi Mẫu Sơn, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, khảng định chủ nhân của di tích lịch sử trong sự phát sinh, phát triển của đời sống tinh thần của cộng đồng cư dân thông qua các di tích đã và đang tồn tại đến ngày nay. Nghiên cứu khai thác sản phẩm du lịch đặc thù của vùng Núi Mẹ, Núi Cha trong đề án phát triển du lịch khu vực Mẫu Sơn và khảng định chủ quyền biên giới từ những di tích cổ của vùng đất này.

- Nghiên cứu tín ngưỡng dân gian của các tộc người vùng núi Mẫu Sơn từ đó khảng định chủ nhân của di tích Linh địa – đền cổ Mẫu Sơn; Xác định giá trị lịch sử văn hóa, tín ngưỡng dân gian dân tộc Dao vùng núi cao Mẫu Sơn qua di tích Miếu thờ Thần Núi trong điểm du lịch Núi Phặt Chỉ; Một số giải pháp bảo tồn, phục dựng đền cổ Mẫu Sơn và tôn tạo điểm sinh hoạt tâm linh đền trình Thần Núi, đền thờ Thánh Mẫu Công Sơn – Khu du lịch Mẫu Sơn.

II. Kết quả nghiên cứu.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành điền dã khảo sát, nghiên cứu xác định địa điểm các di tích, dấu tích di tích lịch sử văn hóa tín ngưỡng dân gian của các dân tộc sống trong vùng núi cao Mẫu Sơn. Các điểm trung tâm là khu Linh địa Mẫu Sơn thôn Lặp –pịa xã Mẫu Sơn, khu  Núi Phặt Chỉ, điểm trung tâm Núi Cha (đỉnh cao 1541m), đỉnh Núi Mẹ, khu vực xã Công Sơn (thôn Thán Dìu, Pác Đây) Cao Lộc, các thôn Khuổi Cấp, Khuổi Tẳng xã Mẫu Sơn, Lộc Bình. Tìm hiểu địa lý, khí hậu, thủy văn, cảnh quan tự nhiên các khu vực trong vùng cao Mẫu Sơn. Xác định mối quan hệ tư duy cộng đồng dân tộc với các điểm sinh hoạt tâm linh (các di tích lịch sử văn hóa), ảnh hưởng của phong thủy với nhận thức và việc lựa chọn nơi xây dựng các trung tâm tín ngưỡng ở đây.

Tìm hiểu khảo sát, tiến hành thực nghiệm một số nghi lễ tiêu biểu tại các điểm sinh hoạt tín ngưỡng như: Đền cổ, Miếu thờ Thần Núi, di tích Phặt Chỉ, phục dựng lễ cấp sắc của người Dao Mẫu Sơn.

Khảo sát điền dã một số địa phương tìm hiểu mối quan hệ giao thoa văn hóa tín ngưỡng tại một số địa phương trong tỉnh, xác định rõ đặc điểm tính chất tín ngưỡng vùng trong sự tồn tại và phát triển loại hình tín ngưỡng giữa các địa phương với vùng cao núi Mẫu Sơn.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành các phương pháp như: Phương pháp điều tra xã hội học; Phương pháp tra cứu tư liệu, tài liệu, nhân chứng; Phương pháp nghiên cứu chuyên đề; Phương pháp tổ chức quay phim ghi hình phục dựng tại thực địa một số nghi lễ tiêu biểu về tín ngưỡng dân gian vùng núi Mẫu Sơn; Sử dụng quan điểm nghiên cứu của các công trình khoa học liên quan chọn lựa nội dung tiêu biểu sát thực với nội dung của đề tài; Phương pháp hội nghị, hội thảo...

III. Tổng kinh phí thực hiện.

- 393.840.000 đồng từ nguồn ngân sách sự nghiêp khoa học

 

Nguồn tin: Theo Báo cáo Đề tài