Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lâm Mai Tùng. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Lạng Sơn. Thời gian thực hiện: 2011 - 2015. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp.

I. Mục tiêu:

 Điều tra, đánh giá địa bàn phân bố, hiện trạng sản xuất gừng đá tại Lạng Sơn; Xây dựng quy trình nhân nhanh giống gừng đá nhằm bảo tồn và phát triển giống gừng đá, tạo ra nguồn giống với số lượng lớn, sạch bệnh để mở rộng quy mô sản xuất; Đề xuất kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hái và chế biến sản phẩm cây gừng đá.

II. Kết quả nghiên cứu:

Trong 4 năm thực hiện đề tài, nhóm tác giả nghiên cứu đã thực hiện nhiệm vụ, triển khai đầy đủ các nội dung đề ra và kết quả như thuyết minh đã duyệt, cụ thể như sau:

- Điều tra đánh giá được một số đặc điểm nông học chính của giống gừng đá Lạng Sơn, giám định tên khoa học và phân tích thành phần hóa sinh giống gừng đá Lạng Sơn. Cây gừng đá được trồng tập trung nhiều ở 02 xã của huyện Bình Gia (Tô Hiệu, Tân Văn) và 03 xã của huyện Bắc Sơn (Long Đống, Bắc Sơn, Quỳnh Sơn) có 88,5% số hộ được phỏng vấn muốn được trồng cây gừng đá với đề xuất, cần có chính sách hỗ trợ phát triển của nhà nước, có nguồn giống tốt và có quy trình kỹ thuật phổ biến tới người sản xuất. Giá bán trên thị trường (từ 350.000 – 400.000đ/kg) có thời điểm lên đến 600.000/kg, người dân trong vung điều tra sử dụng làm các gia vị trong những món ăn đặc sắc như: Lạp sườn, thịt ướp sông khói, thịt ướp muối, giò, chả....

- Xây dựng thành công quy trình nhân nhanh giống gừng đá Lạng Sơn bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào và xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hái sản phẩm cây gừng đá.

- Xây dựng được 5 mô hình trồng gừng đá Lạng Sơn từ cây nuôi cấy mô với quy mô 500 cây/hộ tại huyện Bắc Sơn (3 mô hình) và huyện Gia Bình (2 mô hình) và 1 mô hình trồng gừng đá Lạng Sơn với quy mô 300 cây tại Trung tâm ứng dụng TBKH và CN. Năng suất đạt 394 kg/sào, đạt hiệu quả kinh tế 8.640 nghìn đồng/sào so với trồng gừng núi đá nhân giống bằng phương pháp thông thường. Tuy mới được đưa vào trồng tại trong thời gian ngắn nhưng mô hình  gừng đá NCM được các đại biểu tham dự hội thảo đánh giá rất cao về sinh trưởng, phát triển, năng suất và hiệu quả kinh tế , đại diện các cơ sở và hộ dân đề nghị mở rộng mô hình.

III. Tổng kinh phí thực hiện:

- 256.800.000 đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học.

 

Nguồn tin: Theo Báo cáo Đề tài