Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

 

Danh mục Đề tài Dự án khoa học công nghệ

* DANH  MỤC ĐỀ TÀI DỰ ÁN THỰC HIỆN  NĂM 2020

 

STT

Mã số

Tên đề tài, dự án

Cấp quản lý

Lĩnh vực

Đơn vị chủ trì

Thời gian thực hiện

Kết quả của đề tài, dự án

 

Mục tiêu

Nội dung chính

Kết quả dự kiến

 

19

DACT.69.01/19

Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Thanh Long của huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Cấp tỉnh

Nông nghiệp và PTNT

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bắc Sơn

6/2019-12/2020

Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Thanh Long của huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

- Điều tra, khảo sát thực trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm Thanh Long Bình Gia

- Xây dựng bản đồ vùng trồng Thanh Long Bình Gia

- Phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm Thanh Long của huyện Bình Gia

- Thiết kế mẫu nhãn hiệu tập thể

- Thiết kế nhãn hàng hóa cho sản phẩm Thanh Long Bình Gia

- Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể Thanh Long Bình Gia

- Quy chế sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm (hệ thống nhận diện nhãn hiệu tập thể Thanh Long Bình Gia)

- Tổ chức Hội thảo khoa học 

- Lập Hồ sơ đăng  nhãn hiệu tập thể Thanh Long Bình Gia và tiến hành nộp đơn, theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể tại Cục Sở hữu trí tuệ.

- Tài liệu hướng dẫn kỹ quy trình trồng ,chế biến, bảo quản sản phẩm Thanh Long Bình Gia

 - Xây dựng quy trình cấp Giấy chứng nhận sử dụng NHTT

- Xây dựng Quy trình cấp tem, nhãn hàng hóa mang NHTT.

- Xây dựng Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm mang NHTT

- Tổ chức tập huấn cho các Hội viên, cán bộ Hội và các thành phần sản xuất, kinh doanh sản phẩm Thanh Long Bình Gia

- Biển quảng cáo tấm lớn diện tích 30m2(gồm: chân, trụ, biển)  

- Xây dựng chương trình  giới thiệu về sản phẩm và nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Thanh Long Bình Gia

- Tổ chức Lễ công bố NHTT Thanh Long Bình Gia

- Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện dự án

- Báo cáo chuyên đề: Thực trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm Thanh Long Bình Gia

- Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu về chất lượng sản phẩm Thanh Long Bình Gia

- Bản đồ vùng trồng Thanh Long của huyện Bình Gia

- Mẫu Nhãn hiệu tập thể Thanh Long của huyện Bình Gia

- Mẫu Nhãn hàng hóa cho sản phẩm Thanh Long huyện Bình Gia

- Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể Thanh Long Bình Gia

- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Thanh Long.

- Quy chế sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm (hệ thống nhận diện thương hiệu  Thanh Long Bình Gia)

- Xây dựng quy trình cấp Giấy chứng nhận sử dụng NHTT

- Xây dựng Quy trình cấp tem, nhãn hàng hóa mang NHTT.

Xây dựng Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm mang NHTT

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể Thanh Long Bình Gia

Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch

Văn bằng bảo hộ NHTT Thanh Long Bình Gia

Biển quảng cáo tấm lớn

Chương trình truyền hình giới thiệu về nhãn hiệu tập thể Thanh Long Bình Gia

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án

 

20

DACT.70.01/19

Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Trám đen của huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Cấp tỉnh

Nông nghiệp và PTNT

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Quan

6/2019-12/2020

Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Trám đen của huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

- Đánh giá thực trạng sản xuất, kinh doanh; xác định chất lượng sản phẩm và xây dựng bản đồ vùng trồng Trám đen của huyện Văn Quan.

- Thiết kế mẫu nhãn hiệu, nhãn hàng hóa, bao bì cho sản phẩm Trám đen của huyện Văn Quan.

- Xây dựng hệ thống công cụ, phương tiện quản lý NHTT:

- Lập hồ sơ đăng ký NHTT và theo dõi tiến trình xử lý đơn.

- Xây dựng hệ thống phương tiện quảng bá NHTT cho sản phẩm Trám đen của huyện Văn Quan

- Triển khai hoạt động quản lý, phát triển NHTT

- Báo cáo chuyên đề: Thực trạng sản xuất, kinh doanh Trám đen trên địa bàn huyện Văn Quan

- Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu về chất lượng sản phẩm Trám đen, huyện Văn Quan

- Bản đồ vùng sản xuất Trám đen huyện Văn Quan

- Mẫu Nhãn hiệu tập thể Trám đen, huyện Văn Quan

- Mẫu Nhãn hàng hóa cho sản phẩm Trám đen, huyện Văn Quan

- Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể Trám đen, huyện Văn Quan

- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật quy trình sản xuất sản phẩm Trám đen, huyện Văn Quan

- Quy chế sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm (hệ thống nhận diện nhãn hiệu tập thể Trám đen, huyện Văn Quan)

- Xây dựng quy trình cấp Giấy chứng nhận sử dụng NHTT

- Xây dựng Quy trình cấp tem, nhãn hàng hóa mang NHTT.

- Xây dựng Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm mang NHTT

- Hồ sơ đăng  nhãn hiệu tập thể Trám đen, huyện Văn Quan.

- Văn bằng bảo hộ NHTT Trám đen, huyện Văn Quan

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng mã số mã vạch

- Chương trình truyền hình giới thiệu về nhãn hiệu tập thể Trám đen, huyện Văn Quan

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án

 

29

ĐTCT.2730.

06/20

Nghiên cứu sản xuất ván sàn composite từ nguồn phế phụ phẩm sau chế biến gỗ trên nền nhựa ABS tại tỉnh Lạng Sơn

Cấp tỉnh

Kỹ thuật và công nghệ

Viện khoa học và công nghệ phát triển nông lâm nghiệp

01/2020 – 11/2021

- Đề xuất được quy trình công nghệ xử lý phế phụ phẩm và quy trình sản xuất vật liệu composite trên nền nhựa ABS từ nguồn phế phụ phẩm sau chế biến gỗ làm ván lát sàn sử dụng trong và ngoài mái che.

- Sản xuất thử nghiệm 100m2 ván lát sàn composite từ nguồn phế phụ phẩm sau chế biến gỗ trên nền nhựa ABS, chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11352:2016.

- Đánh giá hiệu quả kinh tế từ việc tái chế phế phụ phẩm sau chế biến gỗ làm nguyên liệu sản xuất vật liệu composite sử dụng trong và ngoài mái che.

- Xây dựng thuyết minh

- Điều tra, khảo sát tình trạng sản xuất và nhu cầu tái sử dụng phế phụ phẩm sau chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Nghiên cứu giải pháp gia công nhựa ABS và tuyển chọn kích thước nhựa làm nguyên liệu sản xuất vật liệu composite.

- Nghiên cứu giải pháp gia công và tuyển chọn kích thước bột từ phế phụ phẩm (phoi bào, mùn cưa, vỏ cây) sau gia chế biến gỗ làm nguyên liệu sản xuất vật liệu composite.

- Nghiên cứu xác lập tỷ lệ phối trộn bột nguyên liệu (phoi bào, mùn cưa, vỏ cây) kết hợp tỷ lệ bột nhựa và chất trợ tương hợp MAPE.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đầu vào: kích thước (bột gỗ, bột nhựa); tỷ lệ phối trộn (bột gỗ, bột nhựa và chất trợ hợp); thông số công nghệ ép (thời gian ép, nhiệt độ ép, áp.

- Nghiên cứu khả năng trang sức bề mặt vật liệu ván composite gỗ - nhựa.

- Hoàn thiện và đề xuất quy trình xử lý phế phụ và quy trình sản xuất  vật liệu composite gỗ - nhựa.

- Báo cáo kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế khi áp dụng công nghệ sản xuất vật liệu composite từ nguồn phế phụ phẩm sau chế biến gỗ kết hợp nhựa ABS.

- Sản xuất thử nghiệm và xây dựng tập huấn chuyển giao công nghệ cho đơn vị phối hợp.

- Xây dựng báo cáo tổng kết đề tài

- 01 Báo cáo kết quả điều tra khảo sát phế phụ phẩm sau chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

- 01 Bộ tài liệu tập huấn về sản xuất ván sàn composite từ nguồn phế phụ phẩm sau chế biến gỗ trên nền nhựa ABS;

- 100 m2ván lát sàn composite trên nền nhựa ABS từ nguồn phế phụ phẩm sau chế biến gỗ KT (dày x rộng x dài) 20 x  150 x 400 (mm);

- 01 Quy trình công nghệ xử lý phế phụ phẩm;

- 01 Quy trình sản xuất vật liệu composite trên nền nhựa ABS từ nguồn phế phụ phẩm sau chế biến gỗ làm ván sàn sử dụng trong nội thất và ngoài trời;

- 01 Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế khi áp dụng công nghệ sản xuất vật liệu composite từ nguồn phế phụ phẩm sau chế biến gỗ kết hợp nhựa ABS;

- 01 Báo cáo tổng kết

 

 

30

DACT.2730.

06/20

Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình bảo quản chế biến quả trám đen tại tỉnh Lạng Sơn

Cấp tỉnh

Kỹ thuật và công nghệ

Công ty TNHH Thương mại xây dựng Thiên Phú

06/2020 – 12/2021

- Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn kỹ thuật bảo quản, chế biến quả trám đen bằng phương pháp muối và sấy lạnh tại tỉnh Lạng Sơn đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Xây dựng mô hình bảo quản và chế biến quả trám đen gắn với tiêu thụ sản phẩm, công suất 5 – 7 tấn nguyên liệu/vụ. Sản phẩm tạo ra là 500kg sản phẩm trám đen muối và 500kg sản phẩm trám đen sấy đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Xây dựng hồ sơ xin đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu sản phẩm quả trám đen Lạng Sơn.

- Điều tra, khảo sát nguồn nguyên liệu và địa điểm thực hiện.   

- Tiếp nhận 03 quy trình kỹ thuật bảo quản, chế biến quả trám đen: Quy trình bảo quản quả trám đen tươi; Quy trình chế biến quả trám đen bằng phương pháp sấy; Quy trình chế biến trám đen bằng phương pháp muối.

- Xây dựng mô hình bảo quản tươi và chế biến quả trám đen (sấy và muối) quy mô 05 – 07 tấn nguyên liệu/năm.

- Phân tích các chỉ tiêu sinh hóa sản phẩm trám muối, trám sấy.

- Công bố chất lượng, xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thiết kế nhãn mác; Thiết kế nhãn hàng hóa; Xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa.

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật bảo quản, chế biến quả trám đen.

- Xây dựng báo cáo tổng kết dự án

- Sản phẩm quả trám đen muối đóng lọ: 500kg (1.220 lọ);

- Sản phẩm quả trám đen sấy khô: 500kg (2.500 túi);

- Quy trình kỹ thuật bảo quản quả trám đen tươi;

- Quy trình chế biến quả trám đen muối;

- Quy trình chế biến quả trám đen sấy;

- Báo cáo tổng kết dự án

 

IV

LĨNH VỰC Y DƯỢC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

ĐTCT.637.06/18

Ứng dụng kỹ thuật kết hợp dẫn lưu não thất và sử dụng thuốc tiêu huyết khối Alteplaser trong điều trị giãn não thất cấp do chảy máu não thất tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Cấp tỉnh

 Y dược

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

5/2019 -4/2021

- Ứng dụng triển khai thành công kết hợp dẫn lưu não thất và sử dụng thuốc tiêu huyết khối Alteplase trong điều trị giãn não thất cấp do chảy máu não thất.

- Hoàn thiện quy trình kết hợp dẫn lưu não thất và sử dụng thuốc tiêu huyết khối Alteplase trong điều trị giãn não thất cấp do chảy máu não thất phù hợp với điều kiện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

- Xây dựng đề cương chi tiết.

- Lập mẫu phiếu điều tra, phân tích, xử lý thông tin.

- Tiếp nhận kỹ thuật: Dẫn lưu não thất và sử dụng thuốc tiêu huyết khố Alteplase trong điều trị giãn não thất cấp do chảy máu não từ Bệnh viện 108.

- Ứng dụng kỹ thuật kết hợp dẫn lưu não thất và sử dụng thuốc tiêu huyết khối Alteplase trong điều trị giãn não thất cấp do chảy máu não thất cho 25 tại Bệnh viện Đa Khoa.

- Chăm sóc, theo dõi bệnh nhân sau mổ dẫn lưu não thất ra ngoài, theo dõi kết quả điều trị.

- Xây dựng các báo cáo chuyên đề: Đánh giá kết quả của triển khai Kỹ thuật dẫn lưu não thất ra ngoài trên bệnh nhân giãn não thất cấp do chảy máu não thất.

- Xây dựng đĩa CD quy trình Phẫu thuật dẫn lưu não thất.

- Tổ chức lớp Tập huẩn  triển khai kỹ thuật cho đội ngũ y bác sỹ của Bệnh viện Đa Khoa.

- Tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện triển khai kỹ thuật.

- Viết báo cáo tổng kết đề tài

- Báo cáo chuyên đề: Đánh giá kết quả của triển khai Kỹ thuật dẫn lưu não thất ra ngoài trên bệnh nhân giãn não thất cấp do chảy máu não thất;

- Báo cáo chuyên đề: Đánh giá kết quả sử dụng thuốc tiêu huyết khối trên bệnh nhân giãn não thất cấp do chảy máu não thất;

- Quy trình kỹ thuật kết hợp dẫn lưu não thất ra ngoài và sử dụng thuốc tiêu huyết khối Alteplase trong điều trị giãn não thất cấp do chảy máu não thất phù hợp với điều kiện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn;

- Đĩa CD quy trình Phẫu thuật;

- Báo cáo tổng kết đề tài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN ĐÃ NGHIỆM THU NĂM 2020

 

3

DACT.76.01/18

Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Rau của thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Cấp tỉnh

 

Nông nghiệp và PTNT

Phòng Kinh tế thành phố Lạng Sơn

6/2018-4/2020

Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Rau của thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Nội dung 1:  Nghiên cứu tổng quan (Xây dựng thuyết minh dự án)

Nội dung 2: Điều tra khảo sát thực trạng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau  ở thành phố Lạng Sơn. Đánh giá khả năng tham gia của người sản xuất, kinh doanh trong việc sử dụng NHCN "Rau Lạng Sơn”.

Nội dung 3: Nghiên cứu, xác định các tiêu chí cần chứng nhận cho sản phẩm rau  mang NHCN “Lạng Sơn”.

Nội dung 4: Xác định tổ chức có chức năng chứng nhận sản phẩm làm chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận

Nội  dung 5: Thiết kế mẫu nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm rau  để đăng ký xác lập quyền SHTT

Nội dung 6: Xây dựng hệ thống, phương tiện quản lý NHCN

Nội dung 7: Lập Hồ sơ đăng ký NHCN

Nội dung 8 : Xây dựng hệ thống phương tiện quảng bá và khai thác giá trị NHCN

Nội dung 9: Triển khai thực hiện thí điểm các nội dung quản lý và khai thác NHCN

Nội dung 10: Tổ chức Lễ công bố NHCN và tổng kết dự án

- Báo cáo điều tra, khảo sát thực trạng sản xuất, kinh doanh và xác định phát triển vùng trồng Rau của thành phố Lạng Sơn: 01 báo cáo

- Bản đồ vùng trồng  Rau thành phố Lạng Sơn: 01 bản đồ Bản đồ thể hiện vùng sản xuất rau đủ điều kiện để đăng ký NHCN

- Báo cáo đánh giá  chất lượng: 01 báo cáo

- Bộ tiêu chí chứng nhận cho sản phẩm rau: 01 bộ

- Báo cáo đề xuất phạm vi, diện tích trồng rau có khả năng đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng để đăng ký NHCN: 01 báo cáo

- Báo cáo xác định tổ chức có chức năng chứng nhận sản phẩm làm chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận: 01 báo cáo.

- Mẫu nhãn hiệu chứng nhận: 01 mẫu.

- Mẫu nhãn hàng hóa cho sản phẩm Rau Lạng Sơn: 02 mẫu.

- Quy chế quản lý và sử dụng NHCN: 01 bộ.

- Quy trình cấp, thu hồi quyền sử dụng NHCN: 01 bộ.

- Quy chế sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm: 01 bộ

- Hồ sơ đăng  nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm  Rau Lạng Sơn: 01 bộ

- Biển quảng cáo tấm lớn: 01 biển.

- Chương trình  giới thiệu về sản phẩm về NHCN rau Lạng Sơn:  01 Đĩa DVD Được phát song trên Đài truyền hình.

 

4

DACT.76.02/18

Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Cao Khô Chợ Bãi, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Cấp tỉnh

 

Nông nghiệp và PTNT

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Quan

6/2018-3/2020

Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Cao Khô Chợ Bãi, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Nội dung 1: Điều tra, khảo sát thực trạng sản xuất, kinh doanh, xác định và xây dựng bản đồ vùng sản xuất, phân tích đánh giá chất lượng Cao khô Chợ Bãi, huyện Văn Quan

Nội dung 2: Thiết kế mẫu nhãn hiệu tập thể và mẫu nhãn hàng hóa cho sản phẩm “Cao khô Chợ Bãi huyện Văn Quan” cho sản phẩm cao khô để đăng ký xác lập quyền

Nội dung 3: Xây dựng hệ thống công cụ, phương tiện để quản lý nhãn hiệu tập thể “Cao khô Chợ Bãi huyện Văn Quan” cho sản phẩm Cao khô Chợ Bãi

Nội dung 4: Lập hồ sơ đăng ký NHTT và theo dõi tiến trình đơn

Nội dung 5: Xây dựng hệ thống phương tiện quảng bá nhãn hiệu tập thể “Cao khô Chợ Bãi huyện Văn Quan” cho sản phẩm Cao khô.

Nội dung 6: Tổ chức Lễ công bố NHTT  “Cao khô Chợ Bãi huyện Văn Quan” cho sản phẩm Cao khô Chợ Bãi.

Nội dung 7: Triển khai thực hiện thí điểm hoạt động quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể “Cao khô Chợ Bãi huyện Văn Quan” cho sản phẩm Cao khô

- Báo cáo chuyên đề: Thực trạng sản xuất, kinh doanh Cao khô Chợ Bãi trên địa bàn huyện Văn Quan: 01 báo cáo;

- Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu về chất lượng sản phẩm Cao khô Chợ Bãi, huyện Văn Quan: 01 báo cáo;

- Bản đồ vùng sản xuất Cao khô Chợ Bãi huyện Văn Quan: 01 bản đồ;

- Nhãn hiệu tập thể Cao khô Chợ Bãi, huyện Văn Quan: 01 mẫu;

- Nhãn hàng hóa cho sản phẩm Cao khô Chợ Bãi, huyện Văn Quan: 02 mẫu nhãn hàng hóa;

- Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể Cao khô Chợ Bãi, huyện Văn Quan: 01 Quy chế.

- Quy chế sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm (hệ thống nhận diện nhãn hiệu tập thể Cao khô Chợ Bãi, huyện Văn Quan): 01 Quy chế.

- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật quy trình sản xuất sản phẩm Cao khô Chợ Bãi, huyện Văn Quan: 01 bộ

- Hồ sơ đăng  nhãn hiệu tập thể Cao khô Chợ Bãi, huyện Văn Quan được Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận và cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể: 01 bộ Hồ sơ và 01 Văn bằng

- Chương trình truyền hình giới thiệu về nhãn hiệu tập thể Cao khô Chợ Bãi, huyện Văn Quan: 01 Chương trình

- Biển quảng cáo tấm lớn Kích thước 30m2 để giới thiệu về nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Cao khô Chợ Bãi: 01 biển.

- Báo cáo tổng kết dự án: 04 quyển

- Báo cáo tóm tắt kết sản phẩm thực hiện dự án: 04 quyển

 

5

DACT.76.06/18

Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Văn Lãng" cho  sản phẩm  Hồng vành khuyên của huyện Văn Lãng

Cấp tỉnh

 

Nông nghiệp và PTNT

Phòng nông nghiệp và PTNT huyện Văn Lãng

6/2018-3/2020

Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Văn Lãng" cho  sản phẩm  Hồng vành khuyên của huyện Văn Lãng

- Điều tra thực trạng hoạt động quản lý và phát triển NHTT và tình hình tiêu thụ sản phẩm

- Tuyên truyền, phổ biến và đào tạo kiến thức về NHTT và việc sử dụng quản lý NHTT.

-Triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại

- Tổ chức quản lý việc sử dụng NHTT "Văn Lãng" cho quả Hồng vành khuyên

- Báo cáo thực trạng hoạt động quản lý và phát triển NHTT; đề suất nội dung và phương án triển khai, quản lý nhãn hiệu tập thể Hồng vành khuyên: 01 Báo cáo

- Báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến và đào tạo kiến thức về NHTT và quản lý, sử dụng NHTT: 01 Báo cáo

- Hệ thống nhận diện thương hiệu: Tờ rơi, poster, bao bì, tem nhãn: 01 hệ thống

- Phóng sự quảng bá sản phẩm mang NHTT: 01 Phóng sự

- Báo cáo kết quả tình hình liên hệ và tổ chức làm việc với các nhà phân phối tại các thị trường để xây dựng kênh hàng thử nghiệm: 01 báo cáo

- Báo cáo kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định sử dụng NHTT "Văn Lãng" đối với sản phẩm Hồng vành khuyên lưu thông trên thị trường: 01 báo cáo

- Đề cương các nội dung cần triển khai để vận hành hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể: 01 đề cương

- Hệ thống sổ sách theo dõi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các thành viên trong quá trình sử dụng  nhãn hiệu tập thể: 01 hệ thống

- Quy trình cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể: 01 quy trình

- Quy chế quản lý nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng tem nhãn: 02 quy chế được chỉnh sửa hoàn thiện.

- Hệ thống nhận diện thương hiệu (tem nhãn, bao bì, logo..): 01 hệ thống

- Báo cáo kết quả thực hiện dự án.

 

6

DACT.171.06/17

Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho cho sản phẩm Măng Bát độ của huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Cấp tỉnh

 

Nông nghiệp và PTNT

Phòng NN&PTNT huyện Hữu Lũng

11/2017-2/2020

Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho cho sản phẩm Măng Bát độ của huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

1. Điều tra, khảo sát thực trạng sản xuất, kinh doanh, xác định và xây dựng bản đồ vùng trồng tre Bát độ của huyện Hữu Lũng

2. Thiết kế mẫu nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm măng Bát độ để đăng ký xác lập quyền

3. Xây dựng hệ thống công cụ, phương tiện để quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm măng Bát độ

4. Tổ chức Lễ công bố NHTT  cho sản phẩm măng Bát độ Hữu Lũng

5. Xây dựng hệ thống phương tiện quảng bá nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm măng Bát độ huyện Hữu Lũng

6. Triển khai thực hiện thí điểm hoạt động quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm măng Bát độ

7. Triển khai các chương trình hoạt động nhằm quảng bá rộng rãi về NHTT

- Báo cáo chuyên đề: Thực trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm Măng Bát Độ trên địa bàn huyện Hữu Lũng: 01 báo cáo;

- Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu về chất lượng của sản phẩm Măng Bát Độ huyện Hữu Lũng: 01 báo cáo;

- Bản đồ vùng trồng Măng Bát Độ huyện Hữu Lũng: 01 bản đồ;

- Nhãn hiệu tập thể Sản phẩm Măng Bát Độ huyện Hữu Lũng: 01 mẫu;

- Nhãn hàng hóa cho sản phẩm Măng Bát Độ: Măng tươi, măng khô, măng chua: 03 mẫu nhãn hàng hóa;

- Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể Sản phẩm Măng Bát Độ huyện Hữu Lũng: 01 Quy chế.

- Quy chế sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm (hệ thống nhận diện nhãn hiệu tập thể Sản phẩm Măng Bát Độ huyện Hữu Lũng): 01 Quy chế.

- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản sản phẩm Măng Bát Độ huyện Hữu Lũng: 01 bộ

- Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Măng Bát độ Hữu Lũng  được Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận và cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể: 01 bộ Hồ sơ và 01 Văn bằng

- Chương trình truyền hình giới thiệu về nhãn hiệu tập thể Sản phẩm Măng bát độ Hữu Lũng: 01 Chương trình

- Biển quảng cáo tấm lớn Kích thước 30m2 để giới thiệu về nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Măng bát độ Hữu Lũng: 01 biển.

- Báo cáo tổng kết dự án: 04 quyển

- Báo cáo tóm tắt kết sản phẩm thực hiện dự án: 04 quyển

 

7

DACT.171.07/17

Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho cho sản phẩm Nem nướng của huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Cấp tỉnh

 

Nông nghiệp và PTNT

Phòng NN&PTNT huyện Hữu Lũng

11/2019-2/2020

Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho cho sản phẩm Nem nướng của huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Nội dung 1 : Nghiên cứu tình hình tổng quan dự án

 Nội dung 2: Điều tra, khảo sát thực trạng sản xuất, kinh doanh, xác định và xây dựng bản đồ vùng sản xuất nem nướng của huyện Hữu Lũng

Nội dung 3: Thiết kế mẫu nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Nem nướng huyện Hữu Lũng

Nội dung 4 : Lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm nem nướng

  Nội dung 5: Xây dựng hệ thống công cụ, phương tiện để quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Nem nướng

Nội dung 6: Xây dựng hệ thống phương tiện quảng bá nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Nem nướng huyện Hữu Lũng

Nội dung 7: Triển khai thực hiện thí điểm hoạt động quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Nem nướng

Nội dung 8: Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Dự án

  Nội dung 9: Tổ chức Lễ công bố NHTT cho sản phẩm Nem nướng huyện Hữu Lũng

- Báo cáo chuyên đề: Thực trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm Nem nướng trên địa bàn huyện Hữu Lũng: 01 báo cáo;

- Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu về chất lượng của sản phẩm Nem nướng huyện Hữu Lũng: 01 báo cáo;

- Bản đồ vùng sản xuất Nem nướng huyện Hữu Lũng: 01 bản đồ;

- Nhãn hiệu tập thể Sản phẩm Nem nướng huyện Hữu Lũng: 01 mẫu;

- Nhãn hàng hóa cho sản phẩm Nem nướng, mẫu bao bì sản phẩm Nem nướng: 02  mẫu nhãn hàng hóa;

- Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể Sản phẩm Nem nướng huyện Hữu Lũng: 01 Quy chế.

- Quy chế sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm (hệ thống nhận diện nhãn hiệu tập thể Sản phẩm Nem nướng huyện Hữu Lũng): 01 Quy chế.

- Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Nem nướng Hữu Lũng  được Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận và cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể: 01 bộ Hồ sơ và 01 Văn bằng

- Chương trình truyền hình giới thiệu về nhãn hiệu tập thể Sản phẩm Nem nướng Hữu Lũng: 01 Chương trình

- Biển quảng cáo tấm lớn Kích thước 30m2 để giới thiệu về nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Nem nướng Hữu Lũng: 01 biển.

- Báo cáo tổng kết dự án: 04 quyển

- Báo cáo tóm tắt kết sản phẩm thực hiện dự án: 04 quyển

 

8

DACT.76.07/18

Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Quýt vàng Bắc Sơn cho sản phẩm quả Quýt vàng của huyện Bắc Sơn

Cấp tỉnh

 

Nông nghiệp và PTNT

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bắc Sơn

6/2018-3/2020

Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Quýt vàng Bắc Sơn cho sản phẩm quả Quýt vàng của huyện Bắc Sơn

Nội dung 1: Hệ thống hoá phương pháp luận và kinh nghiệm thực tiễn về tạo lập, quản lý và phát triển NHTT (Thuyết minh dự án)

Nội dung 2: Xây dựng mô hình tổ chức quản lý NHTT

Nội dung 3: Xây dựng hệ thống văn bản làm cơ sở cho công tác quản lý

Nội dung 4: Tổ chức hội thảo lấy ý kiến các quy trình và quy chế.

Nội dung 5: Xây dựng hệ thống phương tiện quảng bá và khai thác giá trị NHTT

Nội dung 6: Triển khai thực hiện thí điểm các nội dung quản lý và khai thác  NHTT Quýt vàng Bắc Sơn

Nội dung 7: Tổ chức dánh giá hiệu quả và hoàn thiện mô hình quản lý, khai thác NHTT Quýt vàng Bắc Sơn

- Đề cương các nội dung cần triển khai để vận hành hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể: 01 đề cương

- Hệ thống sổ sách theo dõi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các thành viên trong quá trình sử dụng  nhãn hiệu tập thể: 01 hệ thống

- Quy trình cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể: 01 quy trình

- Quy chế quản lý nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng tem nhãn: 02 quy chế được chỉnh sửa hoàn thiện.

- Hệ thống nhận diện thương hiệu (tem nhãn, bao bì, logo..): 01 hệ thống

- Báo cáo kết quả thực hiện dự án.

 

                         

 

TT

Mã số

Tên đề tài dự án

Cấp quản lý

Lĩnh vực

Đơn vị chủ trì

Thời gian thực hiện

Tóm tắt

1

 

Xây dựng mô hình làm giàu rừng thứ sinh bằng cây lâm sản ngoài gỗ: ba kích, sa nhân và cây mây tại huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

Cấp tỉnh

Nông  nghiệp

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn

2010 - 2014

xem nội dung

2

 

“Nghiên cứu thử nghiệm nhân giống khoai tây bằng công nghệ khí canh tại Lạng Sơn”

Cấp tỉnh

Nông nghiệp

Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Lạng Sơn

2011 - 2014

xem nội dung

3

 

Nghiên cứu khảo nghiệm một số giống đố tương mới có năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh Lạng Sơn

Cấp tỉnh

Nông nghiệp

Trung tâm khuyễn nông tỉnh Lạng Sơn

2012 - 2013

xem nội dung

4

 

Nuôi dúi sinh sản và dúi thương phẩm tại xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

Cấp tỉnh

Nông nghiệp

Phòng NN&PTNT huyện Bình Gia

2012 - 2014

xem nội dung

5

 

“Ứng dụng công nghệ vi sinh xây dựng mô hình đệm lót sinh thái trong chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Cấp tỉnh

Nông nghiệp

Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Lạng Sơn

2012 - 2014

xem nội dung

6

 

“Ứng dụng khoa học công nghệ nhân giống gừng đá (Zingiber Zerumbet) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào”

Cấp tỉnh

Nông nghiệp

Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Lạng Sơn

2012 - 2014

xem nội dung

7

 

Nghiên cứu bảo tồn phát huy giá trị tín ngưỡng dân gian trong các di tích lịch sử trên vùng cao núi Mẫu Sơn

Cấp tỉnh

Khoa học xã hội

BQL Khu du lịch Mẫu Sơn

2012 - 2014

xem nội dung

8

 

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp phát triển khoai môn tại huyện Tràng Định

Cấp tỉnh

Nông nghiệp

Phòng NN&PTNT huyện Tràng Định

2012 - 2014

xem nội dung

9

 

 Nghiên cứu giải pháp phát triển du lịch văn hóa tâm linh tại một số địa bàn của tỉnh Lạng Sơn

Cấp tỉnh

Khoa học xã hội

Trung tâm Xúc tiến du lịch Lạng Sơn

 2013 - 2015

xem nội dung

10

 

 Nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện tăng thu ngân sách nhà nước qua thuế, phí, lệ phí và giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Câp tỉnh

Khoa học xã hội

Sở Tài chính

 2014 - 2015

xem nội dung

11

 

 Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cấp tỉnh

Khoa học kỹ thuật công nghệ

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn

 2014 - 2015

xem nội dung

12

 

 Xây dựng bộ thí nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn vất lí ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cấp tỉnh

Khoa học xã hội

Trường CĐSP Lạng Sơn

 2014 - 2015

xem nội dung

13

 

“Nghiên cứu cải tiến thiết kế, chế tạo động cơ không đồng bộ  3 pha hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng có công suất đến 10KW tại Công ty TNHH Bảo Long

Cấp tỉnh

Khoa học kỹ thuật công nghệ

Sở Công thương Lạng Sơn

2014 - 2015

xem nội dung

14

 

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi bò thịt tại một số xã tỉnh Lạng Sơn

Cấp tỉnh

Nông nghiệp

Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Lạng Sơn

2012 - 2015

xem nội dung

15

 

“Mở rộng mô hình trồng khảo nghiệm giống nho Cự Phong và Tảo Hồng Trung Quốc tại Lạng Sơn”

Cấp tỉnh

Nông nghiệp

Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Lạng Sơn

2012 - 2015

xem nội dung

16

 

Ứng dụng nhân giống chuối tiêu hồng bằng phương pháp nuôi cấy mô và xây dựng mô hình thâm canh chuối tiêu hồng đạt năng suất cao, chất lượng tốt

Cấp tỉnh

Nông nghiệp

Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Lạng Sơn

2012 - 2015

xem nội dung

17

 

“Ứng dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR xử lý rơm và phụ phẩm trong nông nghiệp thành phân bón hữu cơ”

Cấp tỉnh

Nông nghiệp

Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Lạng Sơn

2014 - 2015

xem nội dung

18

 

“Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao cho một số loại cây trồng trong nhà lưới, nhà kính tại tỉnh Lạng Sơn”

Cấp tỉnh

Nông nghiệp

Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Lạng Sơn

2014 - 2016

xem nội dung

19

 

Xây dựng mô hình nuôi lợn nái Móng Cái tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

Cấp tỉnh

Nông nghiệp

Phòng NN&PTNT huyện Bình Gia

2014 - 2016

xem nội dung

20

 

“Nghiên cứu kỹ thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phẫu thuật nội soi ổ bụng đặt lưới tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Lạng Sơn”

Cấp tỉnh

Y dược

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

2014 - 2016

xem nội dung

21

 

Nghiên cứu triển khai kỹ thuật bắt nẹp vít qua cuống để điều trị gãy cột sống lưng - thắt lưng tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Lạng Sơn

Cấp tỉnh

Y dược

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

2014 - 2016

xem nội dung

22

 

“Nghiên cứu xây dựng mô hình cộng đồng quản lý và sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Cấp tỉnh

Nông nghiệp

Sở NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn

2014 - 2016

xem nội dung

23

 

Nâng cao nhận thức và thực hành văn hóa giao thông trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cấp tỉnh

Khoa học xã hội

Tỉnh đoàn Lạng Sơn

2015 - 2016

xem nội dung

24

 

 Khảo nghiệm một số giống bạch đàn mới có năng suất, chất lượng cao tại Lạng Sơn

Cấp tỉnh

Nông nghiệp

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn

 2014 - 2017

xem nội dung

25

 

 Nghiên cứu xây dựng mô hình đường băng cây xanh cản lửa phục vụ phòng chống cháy rừng tỉnh Lạng Sơn

Cấp tỉnh

Nông nghiệp

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn

 2014 - 2017

xem nội dung

26

 

 Nghiên cứu hiệu quả điều Trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính bằng cao lỏng “Ích khí điều vinh thang gia giảm”

Cấp tỉnh

  Y dược

Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn

 2014 - 2017

xem nội dung

27

 

“Nghiên cứu nhân giống khoai môn bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp”

Cấp tỉnh

Nông nghiệp

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Lạng Sơn

2014 - 2017

xem nội dung

28

 

Nuôi thử nghiệm cá trắm đen thương phẩm trong ao tại Lạng Sơn

Cấp tỉnh

Nông nghiệp

Trung tâm Thủy sản Lạng Sơn

2014 - 2017

xem nội dung

29

 

 Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Văn Lãng” cho sản phẩm quả Hồng vành khuyên của huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Cấp tỉnh

Khoa học xã hội

Phòng NN&PTNT huyện Văn Lãng

 2015 - 2017

xem nội dung

30

 

 Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Tràng Định” cho cây Thạch đen của huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Cấp tỉnh

Khoa học xã hội

Phòng NN&PTNT huyện Tràng Định

 2015 - 2017

xem nội dung

31

 

“Nghiên cứu quy trình phòng trừ sâu bệnh hại quả na theo hướng bền vững tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Cấp tỉnh

Nông nghiệp

Chi cục BVTV tỉnh Lạng Sơn

2015 - 2017

xem nội dung

32

 

 Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy gieo hạt phù hợp với địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cấp tỉnh

Nông nghiệp

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 2015 - 2017

xem nội dung

33

 

Hợp tác quốc tế khảo nghiệm một số giống cây trồng mới tại Lạng Sơn

Cấp tỉnh

Nông nghiệp

Công ty TNHH MTV nông nghiệp Liên Sơn, Lạng Sơn

 2015 - 2017

xem nội dung

34

 

Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học Tiếng anh theo hướng tiếp cận năng lực học sinh Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cấp tỉnh

Khoa học xã hội

Trường CĐSP Lạng Sơn

 2016 - 2018

xem nội dung

35

 

Xây dựng mô hình chăn nuôi gà 6 ngón Mẫu Sơn tại tỉnh Lạng Sơn

Cấp tỉnh

Nông nghiệp

Trung tâm ứng dụng, phát triển khoa học-công nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm

2016 - 2018

xem nội dung

36

 

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi trồng quả thể nấm đông trùng hạ thảo loài Cordyceps militaris

Cấp tỉnh

Nông nghiệp

Trung tâm ứng dụng, phát triển khoa học-công nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm

2016 - 2018

xem nội dung