Skip to main content

Triển khai chuyển đổi Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Ngày 19/8/2019, tại  Khách sạn Hoa Sim, thành phố Lạng Sơn đã diễn ra lớp tập huấn về Hệ thống quản lý văn bản và điều hành phiên bản VNPT – iOffice theo Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai chuyển đổi Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2019.