Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Để tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán cổ truyền đảm bảo an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, tạo không khí phấn khởi, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN năm 2020.

Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN năm 2019, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2020

Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành văn bản yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở, các tổ chức đoàn thể trong toàn cơ quan tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 như sau:

1. Trưởng các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở phối hợp tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đề ra về thực hiện kế hoạch nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước giao năm 2020 của ngành ngay từ những ngày đầu năm 2020; Chủ động đôn đốc thực hiện các chương trình, nhiệm vụ ngay sau thời gian nghỉ Tết.

Thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả chủ đề năm 2020 là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

2. Thực hiện Kế hoạch sản xuất vụ đông xuân, Trung tâm ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cung ứng đầy đủ, kịp thời và bảo đảm chất lượng các loại giống theo kế hoạch hoạt động của đơn vị phục vụ các mô hình, phục vụ sản xuất trên địa bàn các huyện/thành phố.  

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở tập trung quản lý thu, chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, không để xảy ra việc sử dụng tiền ngân sách, công quỹ để làm quà biếu trong dịp Tết Nguyên đán.

4. Phòng Quản lý Khoa học phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các chủ nhiệm đề tài, dự án thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng công việc của năm 2019, không để tồn đọng.

5. Thanh tra Sở, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tổ chức thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi kinh doanh hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thanh tra Sở, bộ phận tiếp công dân tổ chức tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng.

6. Phòng Quản lý Công nghệ và Quản lý chuyên ngành: kiểm tra, đảm bảo an toàn hệ thống mạng internet, hệ thống văn phòng điện tử thông suốt, phục vụ tốt hoạt động của cơ quan, đơn vị trong dịp Tết.

7. Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động thực hiện nếp sống văn minh. Thực hiện nghiêm túc quy định cấm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo và vật liệu nổ.

Thực hiện nghiêm túc việc không tổ chức đi thăm chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết; không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ; thực hiện nghiêm Quy định số 968/QĐ-SKHCN ngày 02/12/2019 của Sở KH&CN về trách nhiệm nêu gương của công chức, viên chức, trước hết là Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thực hiện nghỉ Tết theo đúng thời gian quy định, tham gia trực tết đầy đủ theo lịch phân công; Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, trước trong và sau Tết Nguyên đán và các lễ hội Xuân năm 2020.

8. Văn phòng Sở, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm: Triển khai thực hiện treo cờ Tổ quốc tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Thông báo cho công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị thực hiện treo cờ Tổ quốc tại gia đình trong thời gian kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Canh Tý. Kịp thời chi trả tiền công, tiền lương tháng 01 năm 2020 cho công chức, viên chức, người lao động, chi tiền thu nhập tăng thêm (nếu có). Rà soát, nắm bắt các trường hợp công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần giúp đỡ đề nghị với Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, Ban chấp hành công đoàn cơ sở Sở KH&CN để có biện pháp hỗ trợ.

Quán triệt các đồng chí trong đội Dân quân tự vệ, phòng cháy chữa cháy của Văn phòng Sở; Trung tâm ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng luôn ở chế độ sẵn sàng, kịp thời có mặt khi cơ quan, đơn vị yêu cầu triệu tập.

Đảm bảo môi trường trong cơ quan, đơn vị sạch đẹp, khang trang trong dịp Tết; Xây dựng lịch và phân công lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ và giải quyết kịp thời các công việc phát sinh.

Tổ chức cho công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị đón Tết Nguyên đán đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và đúng chủ trương “mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết”.

9. Các bộ phận có trách nhiệm trực tiếp thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân phải bố trí lịch làm việc phù hợp, không được để công việc trì trệ, ách tắc trong dịp Tết.

10. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo tình hình trước, trong vào sau tết Nguyên đán theo quy định.

Nguyễn Như Thủy