Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 và Công văn số 308/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp triển khai quán triệt thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở bắt đầu từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020 tổ chức bố trí cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực bảo vệ, xử lý tài liệu mật và thực hiện các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại sở; tổ chức làm việc trao đổi trực tuyến qua mạng nội bộ cơ quan như phần mềm VNPT-iOffice hoặc trao đổi qua các nhóm Zalo, Facebook,...

Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Lạng Sơn tổ chức triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến Mega V-Meeting tại điểm cầu Sở Khoa học và Công nghệ. Khi UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến, phía điểm cầu chính tại UBND tỉnh sẽ kết nối với điểm cầu của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố qua mạng internet.