Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2019

Ngày 31/12/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Tô Thị Ái, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh. Các đồng chí Lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC-NLĐ)

Description: H:\Tủ ảnh năm 2019\Hội Nghị CNVC ngày 31.12.2019\DSC_1367.JPG

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

          Năm 2019, Thực hiện chương trình công tác theo định hướng của Bộ KH&CN, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự phối kết hợp của các Sở, ban, ngành, sự đoàn kết của tập thể lãnh đạo, CCVC-NLĐ, Sở KH&CN nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao và vươn lên để đưa hoạt động KH&CN tiếp tục đổi mới, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019….