Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức quán triệt việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona

Ngày 03/02/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra và một số nội dung liên quan. Đồng thời, thông tin về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Ngay sau cuộc họp, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 53/SKHCN-KHTC về việc triển khai thực hiện Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona .

Nội dung Công văn yêu cầu Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tới toàn thể cán bộ, công chức viên chức và người lao động, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona; Bảo đảm đủ kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch theo phương châm tại chỗ; Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; Kinh phí tại chỗ; Nhân lực tại chỗ.

                                                                               Nguyễn Như Thủy