Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 20/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 1596 /QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\tải xuống (1).jpg

Ảnh minh họa

Cụ thể, danh mục TTHC được xây dựng quy trình nội bộ thực hiện theo cơ chế một cửa bao gồm 36 TTHC: Trong đó Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ: 13 TTHC, lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 14 TTHC, lĩnh vực An toàn bức xạ: 07 TTHC, lĩnh vực Sở hữu trí tuệ: 02 TTHC.

Danh mục thủ tục hành chính được xây dựng quy trình nội bộ thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông bao gồm 14 TTHC: Trong đó Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ: 11 TTHC, lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 03 TTHC.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2019./.

Như Thủy