Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Sở Khoa học và công nghệ tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nâng cao năng suất, chất lượng Hồng không hạt tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 07/5/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nâng cao năng suất, chất lượng hồng không hạt tại tỉnh Lạng Sơn” do bà Nguyễn Thị Hà – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp xem xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn thực hiện đề tài của Viện Nghiên cứu Rau quả.

Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nâng cao năng suất, chất lượng hồng không hạt tại tỉnh Lạng Sơn

          Đề tài được phê duyệt với mục tiêu: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nâng cao năng suất, chất lượng hồng không hạt phù hợp với điều kiện thực tiễn sản xuất của tỉnh Lạng Sơn; Xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp nâng cao năng suất và chất lượng hồng không hạt tại tỉnh Lạng Sơn.

          Qua xem xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn của Viện Nghiên cứu Rau quả, Hội đồng khoa học và công nghệ đã đánh giá thuyết minh đề tài được xây dựng khá chi tiết, có tính khoa học và tính thực tiễn cao, nêu được khái quát về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài, luận giải rõ ràng về tính cấp thiết phải thực hiện đề tài. Nội dung nghiên cứu bám sát mục tiêu và yêu cầu đặt hàng. Phương pháp nghiên cứu phù hợp với các nội dung đề ra. Sản phẩm khoa học dự kiến đạt được có định lượng cụ thể. Tổ chức và các cá nhân đăng ký tham gia thực hiện có đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai đề tài.

          Với những đánh như vậy, Hội đồng đã nhất trí tuyển chọn Viện Nghiên cứu Rau quả là cơ quan chủ trì thực hiện đề tài và Tiến sĩ Lê Thị Mỹ Hà là chủ nhiệm đề tài.

 

Lộc Mỹ Ngân