Skip to main content
-A A +A

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục tráng và chọn giống Sở phù hợp với điều kiện lập địa tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 07/5/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục tráng và chọn giống Sở phù hợp với điều kiện lập địa tại tỉnh Lạng Sơn.” do bà Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp xem xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn thực hiện đề tài của 02 đơn vị: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng.

Toàn cảnh họp Hội đồng

          Đề tài được phê duyệt với mục tiêu: Tuyển chọn 30 cây trội; Xây dựng mô hình nhân giống sở bản địa: quy mô 700 cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn; Xây dựng mô hình trồng thử giống bản địa và giống mới 03 ha (3 giống, mỗi giống 1ha); Xây dựng mô hình cải tạo rừng Sở năng suất thấp 02 ha.

          Qua xem xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn của 02 đơn vị, Hội đồng đã chấm điểm và tuyển chọn được đơn vị chủ trì thực hiện là Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng – Bộ Khoa học và Công nghệ và Thạc sĩ Nguyễn Phương Tùng là chủ nhiệm đề tài, do Thuyết minh đề tài được xây dựng khá chi tiết, có tính khoa học, thực tiễn và tính khả thi cao. Tổng quan đề tài đã nêu được những thông tin liên quan đến vấn đề nghiên cứu như đặc điểm phân bố, sinh thái của cây Sở; nghiên cứu về chọn giống, nhân giống các biện pháp kỹ thuật trồng và các nghiên cứu liên quan đến cây Sở, luận giải rõ ràng về tính cấp thiết phải thực hiện đề tài. Nội dung nghiên cứu đầy đủ, phương pháp nghiên cứu phù hợp với các nội dung đề ra, có địa điểm cụ thể bố trí cho thí nghiệm và xây dựng mô hình. Sản phẩm khoa học đáp ứng được yêu cầu đặt hàng của tỉnh. Tổ chức và các cá nhân đăng ký tham gia thực hiện có đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai đề tài, hơn nữa có phương án phối hợp các cơ quan chuyên môn liên quan tại địa phương thực hiện đề tài. Hội đồng cũng đã tư vấn cho đơn vị trúng tuyển những điểm cần phải hoàn thiện trong hồ sơ để triển khai tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Lộc Mỹ Ngân