Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Sở Khoa học và công nghệ tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu sản xuất ván sàn composite từ nguồn phế phụ phẩm sau chế biến gỗ trên nền nhựa ABS tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 08/5/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 406/QĐ-UBND, ngày 09/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành họp tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu sản xuất ván sàn composite từ nguồn phế phụ phẩm sau chế biến gỗ trên nền nhựa ABS tại tỉnh Lạng Sơn” do Viện Khoa học và Công nghệ Phát triển Nông lâm nghiệp đăng ký chủ trì thực hiện.

Họp tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu sản xuất ván sàn composite từ nguồn phế phụ phẩm sau chế biến gỗ trên nền nhựa ABS tại tỉnh Lạng Sơn

          Tại cuộc họp, Hội đồng đã nghe đại diện Viện Khoa học và Công nghệ Phát triển Nông lâm nghiệp trình bày tóm tắt bản thuyết minh đề tài, với mục tiêu là: Đề xuất được quy trình công nghệ xử lý phế phụ phẩm và quy trình sản xuất vật liệu composite trên nền nhựa ABS từ nguồn phế phụ phẩm sau chế biến gỗ làm ván lát sàn sử dụng trong và ngoài mái che; Sản xuất thử nghiệm 100m² ván lát sàn composite từ nguồn phế phụ phẩm sau chế biến gỗ trên nền nhựa ABS, chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11352:2016; Đánh giá hiệu quả kinh tế từ việc tái chế phế phụ phẩm sau chế biến gỗ làm nguyên liệu sản xuất vật liệu composite sử dụng trong và ngoài mái che.

          Các thành viên Hội đồng tiến hành đánh giá bản thuyết minh theo từng tiêu chí về nội dung nghiên cứu, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu; hiệu quả và phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu, năng lực chuyên môn của tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài. Hội đồng đánh giá Thuyết minh được thực hiện đảm bảo yêu cầu đề ra, các nội dung nghiên cứu đáp ứng được mục tiêu với phương pháp và cách tiếp cận phù hợp. Hội đồng tiến hành bỏ phiếu đánh giá. Kết quả đã tuyển chọn được Viện Khoa học và Công nghệ Phát triển Nông lâm nghiệp là cơ quan chủ trì thực hiện và Tiến sĩ Vũ Văn Thu là chủ nhiệm đề tài.

          Hội đồng thống nhất đề nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài.

 

Lộc Mỹ Ngân