Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình bảo quản, chế biến quả trám đen tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 12/5/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình bảo quản, chế biến quả trám đen tại tỉnh Lạng Sơn” do ông Trần Hữu Đắc – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp xem xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn thực hiện của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thiên Phú.

Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án

          Tại cuộc họp, Hội đồng đã nghe đại diện Công ty TNHH TM XD Thiên Phú trình bày tóm tắt bản thuyết minh dự án. Các thành viên Hội đồng tiến hành đánh giá bản thuyết minh theo từng tiêu chí về nội dung nghiên cứu, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu; hiệu quả và phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu, năng lực chuyên môn của tổ chức và cá nhân thực hiện dự án. Hội đồng đánh giá Thuyết minh được thực hiện đảm bảo yêu cầu đề ra, với cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu phù hợp, các nội dung nghiên cứu đáp ứng được mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra là: Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn kỹ thuật bảo quản, chế biến quả trám đen bằng phương pháp muối và sấy lạnh tại tỉnh Lạng Sơn đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm; Xây dựng mô hình bảo quản và chế biến quả trám đen, công suất  5-7 tấn nguyên liên/vụ. Sản phẩm tạo ra là 500kg sản phẩm trám đen muối và 500kg sản phẩm trám đen sấy đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm quả trám đen.

          Hội đồng tiến hành bỏ phiếu đánh giá. Kết quả đã tuyển chọn được Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thiên Phú là cơ quan chủ trì thực hiện và Thạc sĩ Nguyễn Thị Hải là chủ nhiệm dự án.

          Hội đồng thống nhất đề nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án.

Lộc Mỹ Ngân