Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Nhãn hiệu tập thể: Quýt Tràng Định

“Quýt Tràng Định” là tên của Nhãn hiệu tập thể của quả Quýt vàng, huyện Tràng Định, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Văn bằng bảo hộ số 4-0306822-000 ngày 17/10/2018.

Cây quýt Tràng Định được trồng nhiều ở các xã Kim Đồng, Tân Tiến, Chí Minh, Chi Lăng, Cao Minh, Đoàn Kết... đem lại giá trị hơn so với các cây ăn quả khác. Dự án xây dựng nhãn hiệu tập thể "Tràng Định" cho sản phẩm quả Quýt của huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, nằm trong Danh mục các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của tỉnh Lạng Sơn để thực hiện xác lập, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ, được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt kèm theo Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 03/6/2017. Thời gian thực hiện 24 tháng (từ 11/2017 đến 11/2019). Dự án nhằm nâng cao giá trị, danh tiếng của sản phẩm quả Quýt của huyện Tràng Định trên thị trường.

Description: H:\Tủ ảnh năm 2018\Lễ trao văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể quýt và quết tràng định\DSC_1537.JPG

Ông  Trần Hữu Đắc - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao Giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho Chủ tịch Hội Làm vườn huyện Tràng Định tại Lễ đón nhận Văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu tập thể của huyện Tràng Định

Mục tiêu chung của Dự án xây dựng Nhãn hiệu tập thể “Quýt Tràng Định” cho đặc sản quả Quýt vàng của huyện Tràng Định nhằm: (1) Thiết lập cơ chế bảo hộ, quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể “Tràng Định” cho cây quýt nhằm nâng cao giá trị, danh tiếng của sản phẩm bản địa mang nhãn hiệu tập thể trên thị trường; (2) Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cộng đồng người dân vùng trồng quýt huyện Tràng Định trong việc sử dụng nhãn hiệu tập thể, chống các hành vi xâm phạm quyền; (3) Góp phần đảm bảo đời sống cho người sản xuất và giữ gìn, phát huy các giá trị kinh tế, xã hội của sản phẩm quýt cho huyện Tràng Định.

Description: Logo1

Hình ảnh Nhãn hiệu tập thể Quýt Tràng Định

Mục tiêu cụ thể của Dự án: (1) Xây dựng được bản đồ ranh giới vùng trồng Quýt đăng ký bảo hộ NHTT trên địa bàn huyện Tràng Định; (2) Thiết kế được bộ logo, tem nhãn, bao bì mang nhãn hiệu tập thể “Tràng Định” cho sản phẩm quả Quýt; (3) Xây dựng được Quy chế quản lý và sử dụng NHTT “Tràng Định” cho sản phẩm quả Quýt; (4) Xây dựng được Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản sản phẩm quả Quýt mang NHTT “Tràng Định”; (5) Xây dựng được Quy chế sử dụng tem, nhãn và các hình thức sử dụng NHTT Quýt Tràng Định.

Description: fa5cf5823e9f9948a6666b78e6d29b47