Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp tập huấn triển khai công tác sáng kiến tại huyện Đình Lập và Cao Lộc

Ngày 26, 27/12/2019, Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đã phối hợp với UBND các huyện Đình Lập và Cao Lộc tổ chức 02 lớp tập huấn tại huyện Cao Lộc và Đình Lập với trên 300 học viên tham gia.

Lớp tập huấn được tổ chức tại các huyện nhằm nâng cao hiệu quả công tác sáng kiến, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung vào một số quy định liên quan đến công tác sáng kiến trên địa bàn tỉnh và nâng cao kỹ năng viết sáng kiến cho các cá nhân.

Báo cáo viên trình bày tại các lớp tập huấn là TS. Lưu Bá Mạc – Trưởng Phòng quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ. Thành phần tham gia tập huấn lần này tại các huyện là các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan quản lý, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất trên địa bàn các huyện có liên quan đến hoạt động sáng kiến.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\21.jpg

Học viên phát biểu thảo luận trong lớp tập huấn tại huyện Đình Lập

Nội dung tập huấn về công tác sáng kiến tập trung chủ yếu vào: Một số nhận xét về chất lượng hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh trong thời gian qua; Hướng dẫn một số điều trong quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh; Kỹ năng thực hiện các bước trong quy trình nghiên cứu khoa học có liên quan đến công tác sáng kiến, kĩ năng viết, trình bày bản mô tả sáng kiến; Trao đổi, thảo luận những vấn đề có liên quan đến công tác sáng kiến... Trong đó, nội dung của Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cũng đã được phổ biến, đặc biệt là nội dung có liên quan đến hoạt động phổ biến sáng kiến, khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\22.jpg

Toàn cảnh lớp tập huấn tại huyện Cao Lộc

Trong quá trình tham gia trong lớp tập huấn, các học viên đã tích cực tham gia vào các hoạt động, nội dung trình bày của Báo cáo viên. Các học viên cũng đã đặt nhiều câu hỏi có liên quan đến đến quá trình thực hiện, triển khai công tác sáng kiến để làm rõ thêm những vấn đề còn băn khoăn thắc mắc. Thông qua lớp tập huấn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sáng kiến, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.  

Hoàng Thị Hiên

Post type
Hot