Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Kiểm tra tiến độ đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ biến tính gỗ bằng vật liệu nano SiO2 trong gia công thanh gỗ cơ sở để sản xuất ván sàn từ gỗ thông Mã Vĩ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 02/12/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đoàn kiểm tra tại Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ biến tính gỗ bằng vật liệu nano SiO2 trong gia công thanh gỗ cơ sở để sản xuất ván sàn từ gỗ thông Mã Vĩ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”, do Tiến sĩ Vũ Văn Thu, Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng thực hiện. Đề tài bắt đầu thực hiện từ tháng 12 năm 2017.

Đề tài có mục tiêu: Đánh giá khả năng thẩm thấu vật liệu na no vào gỗ thông Mã Vĩ; Xác định được thông số công nghệ hợp lỹ cho quá trình biến tính gỗ thông Mã Vĩ bằng phương pháp tẩm chân không áp lực với dung dịch nano SiO2; Nghiên cứu đề xuất được quy trình kỹ thuật sản xuất ván sàn từ gỗ thông Mã Vĩ kết hợp kỹ thuật bảo quản tạm thời và xử lý biến tính nano SiO2.

Sản xuất ván sàn bằng công nghệ biến tính vật liệu  nano SiO2

Trong quá trình thực hiện Đề tài đã tiến hành khảo sát, đánh gía hiện trạng khai thác, chế biến, bảo quản gỗ thông Mã Vĩ tại Lạng Sơn; Nghiên cứu xác định thông số công nghệ bảo quản tạm thời gỗ thông Mã Vĩ sau khai thác; Nghiên cứu các định thông số công nghệ biến tiến nano thẩm thấu vào gỗ thông Mã Vĩ; Nghiên cứu khảo nghiệm tạo thanh cơ sở biến tính băng hạt nano SiO2; Đánh giá hiệu quả kinh tế và đề xuất quy trình công nghệ.

Đoàn tiến hành kiểm tra tại phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng về việc kiểm tra tính chất vật lý, tính chất cơ học: độ ổn định kích thướng, mài mòn, độ cứng tĩnh, modul đàn hồi, độ bền uốn tĩnh của gỗ thông Mã vĩ biến tính bằng nano SiO2. Qua kết quả kiểm tra cho thấy các tính chất cơ lý của ván đều tăng hơn 36% so với mẫu đối chứng.

 Kiểm tra tính chất cơ lý của gỗ thông

Đoàn kiểm tra đã đánh giá các công việc đã triển khai của đề tài được thực hiện theo đúng nội dung phê duyệt. Đề nghị đơn vị chủ trì thực hiện tiếp tục hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để trình nghiệm thu cấp tỉnh.

Đỗ Thu Hạnh