Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Thành lập các Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2020

Ngày 19/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2253/QĐ-UBND về việc thành lập 07 Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2020.

Description: H:\Tủ ảnh năm 2019\Tuyển chọn đề tài trám\DSC_2532.JPG

Tại một Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Theo đó, 07 Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2020 đối với các nhiệm vụ sau: (1) Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; (2). Cuộc khởi nghĩa Hoàng Đình Kinh và ảnh hưởng của nó đến phong trào chống thực dân Pháp của nhân dân ta; (3) Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ sản xuất vật liệu composite từ nguồn phế phụ phẩm sau chế biến gỗ rừng trồng tại tỉnh Lạng Sơn; (4) Xây dựng mô hình bảo quản chế biến quả trám đen tại tỉnh Lạng Sơn; (5) Các giải pháp đột phá thúc đẩy hội nhập quốc tế của tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn 2030; (6) Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục tráng và phát triển bền vững vùng sản xuất Sở tại tỉnh Lạng Sơn; (7) Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nâng cao năng suất, chất lượng Hồng tại tỉnh Lạng Sơn.

Các Hội đồng tư vấn có nhiệm vụ phân tích, đánh giá và kiến nghị về giá trị thực tiễn, giá trị khoa học và công nghệ; tính khả thi; tên đề tài (dự án); định hướng mục tiêu; yêu cầu đối với sản phẩm; tính hợp lý về kinh phí và phương thức thực hiện của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Các Hội đồng nêu trên do lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên là các chuyên gia, lãnh đạo các cơ quan trong lĩnh vực có liên quan./.

Nguyễn Ngọc Hưng