Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Kiểm tra nhiệm vụ áp dụng kết quả nghiên cứu dự án “Xây dựng mô hình nuôi gà 6 ngón Mẫu Sơn tại tỉnh Lạng Sơn” vào sản xuất

Ngày 15/11/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra các mô hình chăn nuôi gà 6 ngón tại xã Công Sơn, huyện Cao Lộc. Đây là nhiệm vụ áp dụng kết quả nghiên cứu từ dự án “Xây dựng mô hình nuôi gà 6 ngón Mẫu Sơn tại tỉnh Lạng Sơn” đã được nghiệm thu năm 2018. Nhiệm vụ  do Chi cục Thú y Lạng Sơn chủ trì chuyển giao kỹ thuật, thời gian thực hiện từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020.

Kiểm tra mô hình áp dụng kỹ thuật chăn nuôi gà 6 ngón

Mục tiêu của nhiệm vụ là: Áp dụng kết quả nghiên cứu của dự án khoa học công nghệ “Xây dựng mô hình chăn nuôi gà 6 ngón Mẫu Sơn tại tỉnh Lạng Sơn” xây dựng các mô hình chăn nuôi gà 6 ngón mở rộng và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi gà 6 ngón cho nông dân nhằm tăng cường ứng dụng các kết quả nghiên cứu từ đề tài, dự án khoa học và công nghệ được thực hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng thời nâng cao nhận thức, phát triển chăn nuôi gà 6 ngón thương phẩm theo hướng hàng hóa, phát triển kinh tế chăn nuôi nông hộ, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đến nay nhiệm vụ đã triển khai được các nội dung: Xây dựng 15 mô hình chăn nuôi gà 6 ngón thương phẩm với sự tham gia của 15 hộ dân tại xã Công Sơn, huyện Cao Lộc. Tổng quy mô các mô hình là 2.000 con; Chuyển giao, hướng dẫn trực tiếp cho các hộ dân tham gia thực hiện về kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc, phòng bệnh cho gà 6 ngón; Tổ chức 01 lớp tập huấn quy trình kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc, phòng bệnh cho gà 6 ngón. Các hộ dân tham gia mô hình được tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc, phòng bệnh cho gà 6 ngón; được hỗ trợ 100 % chi phí mua giống, 50% chi phí mua thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và vật tư sử dụng trong mô hình.