Skip to main content
-A A +A

Kiểm tra mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho cây Khoai Lang huyện Lộc Bình thuộc dự án: “Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 13/11/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho cây Khoai Lang  thuộc dự án: Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơndo Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu chủ trì thực hiện.

Hội nghị đầu bờ tại mô hình

 Mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vinh sinh Hudavil cho một số loại cây Khoai Lang được thực hiện tại thôn Khòn Trang xã Tú Đoạn huyện Lộc Bình với quy mô 5.000 m2, với 05 hộ dân tham gia. Mô hình đã bố trí  02 công thức thí nghiệm: Công thức 1: Sử dụng phân bón hữu cơ HUDAVIL, diện tích 4.500 m2; Công thức 2: Sử dụng phân bón thông thường theo quy trình kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành (đối chứng) diện tích 500m2; Hộ dân tham gia dự án được tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho cây Khoai lang, hỗ trợ phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL và phân NPK cho mô hình.

Khoai Lang tại mô hình

Tại thời điểm kiểm tra, cây Khoai Lang trong mô hình đang bắt đầu cho thu hoạch, năng suất đạt khoảng 10 tấn/ha. Trên cơ sở kết quả kiểm tra và ý kiến trao đổi thảo luận của các thành viên, Đoàn kiểm tra đánh giá dự án đã tổ chức triển khai mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho cây Khoai Lang đúng nội dung, quy mô theo đúng kế hoạch được phê duyệt. Đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục theo dõi, đánh giá năng suất, hiệu quả của mô hình và thực hiện các nội dung của dự án theo quy định.

Đỗ Thu Hạnh