Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật năm 2019 (09/11/2019) của Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn

Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã xây dựng Kế hoạch số 61/KH-SKHCN ngày 31/10/2019 của Sở KHCN tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật năm 2019 (09/11/2019), với chủ đề "Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh" và khẩu hiệu tuyên truyền "Sống và làm việc theo Hiến Pháp và pháp luật"; "Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và Pháp luật".

Ảnh minh họa

 Theo đó, tập trung tuyên tuyền một số văn bản quy phạm pháp luật, như: Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia năm 2019; Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013 ngày 26/9/2019 của Bộ trưởng Bộ KHCN quy định về Đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa về Ngày Pháp luật Việt Nam ngày 9/11.

Mục đích nhằm tuyên truyền giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật; đồng thời, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật; khẳng định vị trí vai trò, ý nghĩa của Ngày pháp luật đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác thi hành và bảo vệ pháp luật Hiến Pháp năm 2013. Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành pháp luật để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) và góp phần giữ vững an ninh trật tự xã hội của tỉnh.

    Triệu Thị Hải

 

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
TL VBQPPL TT ngay 9-11-2019 website.rar 3.22 MB