Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục tráng và phát triển giống dứa bản địa tại huyện Hữu Lũng

Ngày 30/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục tráng và phát triển giống dứa bản địa tại huyện Hữu Lũng do Viện Nghiên cứu Rau quả chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài là Thạc sĩ Đào Thị Liên. Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 11 năm 2021.

Mục tiêu của đề tài là: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống, thâm canh, sơ chế, bảo quản Dứa. Xây dựng vườn lưu giống gốc, xây dựng mô hình thâm canh Dứa theo tiêu chuẩn VietGap, xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm Dứa Hữu Lũng.

Mô hình thí nghiệm của đề tài

Năm 2019, đề tài đã thực hiện và theo dõi các thí nghiệm: Ảnh hưởng của các biện pháp kỹ thuật xử lý ra chồi đến hệ số nhân giống và chất lượng chồi để hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống dứa bản địa Hữu Lũng; các thí nghiệm về  ảnh hưởng của thời gian xử lý ra hoa đến năng suất, chất lượng dứa bản địa Hữu Lũng; ảnh hưởng của khối lượng chồi đến thời gian xử lý ra hoa và năng suất, chất lượng dứa bản địa Hữu Lũng để hoàn thiện quy trình thâm canh, quy trình sơ chế, bảo quản dứa bản địa Hữu Lũng và Xây dựng vườn lưu giữ giống gốc có quy mô 1.000 m2. Các mô hình thí nghiệm được thực hiện tại xã Nhật Tiến và xã Minh Sơn huyện Hữu Lũng.