Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác rải vụ na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 30/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác rải vụ na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn do Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chi Lăng chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài là kỹ sư Vũ Văn Nhân. Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 8 năm 2020.

Mục tiêu của đề tài là: Nghiên cứu ứng dụng được biện pháp kỹ thuật canh tác rải vụ, kéo dài thời vụ thu hoạch nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.