Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Kiểm tra tiến độ đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng sản xuất gạch không nung sử dụng tro xỉ của nhà máy Nhiệt điện Na Dương

Ngày 11/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đoàn kiểm tra tại hiện trường thực hiện đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng sản xuất gạch không nung sử dụng tro xỉ của nhà máy Nhiệt điện Na Dương”, do Công ty Cổ phần Non Nước là cơ quan chủ trì thực hiện, đề tài bắt đầu thực hiện từ tháng 12 năm 2017.

Dây truyền sản xuất gạch không nung tại Công ty TNHH Minh Trí

Đề tài có mục tiêu: Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất gạch không nung sử dụng tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương với tỷ lệ sử dụng tro xỉ trong sản phẩm khoảng 70%,   đảm bảo giá thành không cao hơn sản phẩm gạch thông thường và sản phẩm có chất lượng đạt tiêu chuẩn TCVN 6477:2016 “Gạch bê tông”

Trong quá trình thực hiện Đề tài đã tiến hành khảo sát, lấy mẫu tro xỉ của nhà máy nhiệt điện Na Dương để tiến hành phân tích các chỉ tiêu hóa lý, nghiên cứu và khả năng sử dụng và công nghệ xử lý tro bay, tro xỉ  của nhà máy Nhiệt điện Na Dương làm nghiên liệu cho sản xuất gạch không nung và tiến hành sản xuất thử nghiệm gạch không nung từ tro xỉ nhà máy Nhiệt điện Na Dương.