Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Kiểm tra mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho cây rau thuộc dự án: “Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 10/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho cây rau thuộc dự án: “Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn” do Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu chủ trì thực hiện, chủ nhiệm dự án là kỹ sư Nguyễn Thị Tân.

Kiểm tra mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho cây rau

hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho cây rau được triển khai từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2019, tại thôn Bắc Đông 2, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Diện tích mô hình là 0,5 ha với sự tham gia của 07 hộ dân. Các hộ dân tham gia dự án được tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho cây rau; được hỗ trợ giống rau, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL và phân NPK cho mô hình.